STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
47/2013/QĐ-UBND 30/10/2013 Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.
2
123/TB-BTTTT 18/10/2013 Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước quý III năm 2013
3
1260/QĐ-BTTTT 03/10/2013 Về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2015
4
1178/QĐ-BTTTT 23/09/2013 Phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam
5
1442/STTTT-ƯDCNTT 20/09/2013 Công văn về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2014
6
1412/HD-STTTT 18/09/2013 Tuyên truyền “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư”, nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt nam (18/11/1930-18/11/2013)
7
1134 /QĐ-BTTTT 16/09/2013 Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
8
109/TB-BTTTT 13/09/2013 Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 8/2013
9
1069/QĐ-BTTTT 28/08/2013 Về việc công nhận Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu Giấy là Khu công nghệ thông tin tập trung
10
101 /TB - BTTTT 26/08/2013 Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo (26/07/2013)
Danh sách có 10/162 văn bản.
Số lượng kết quả: