Liên hệ

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI
Địa chỉ: 185 Giảng Võ – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: (84) 35121.430/35121.487 (Ext: 206) – Fax: (84) 35121486
Email: phongkdptdv@gmail.com