FE_View_HomeArrticle

GĐ Sở Nội vụ Đà Nẵng nhận Giải thưởng lãnh đạo CNTT & ANTT Đông Nam Á Danh sách 20 ứng viên được trao giải thưởng CIO

Ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng là 1 trong 9 ứng viên vinh dự được nhận giải thưởng lãnh đạo CNTT (CIO).

Quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Theo Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại, thông tin đối ngoại là hoạt động đưa thông tin đến với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến nhân dân trong nước.

Quản lý mạng xã hội

Mạng xã hội là loại hình dịch vụ kết nối các thành viên có chung sở thích hoạt động trên nền internet. Người sử dụng có thể giao lưu, chia sẻ thông tin, không bị giới hạn về địa lý và thời gian, phục vụ những yêu cầu chung, những giá trị của cộng đồng và nâng cao vai trò của mỗi công dân trong việc tạo lập mối quan hệ, thúc đẩy sự liên kết giữa các cá nhân và tổ chức xã hội. Bên cạnh những yếu tố tích cực đó, mạng xã hội cũng chứa đựng những mặt trái của nó cần được quản lý chặt chẽ.

Loay hoay tính cách quản lý quảng cáo trên blog

Hoạt động quảng cáo thông qua các blog cá nhân, các trang mạng xã hội, thư điện tử… đang nằm ngoài sự quản lý của nhà nước. Cơ quan thẩm tra dự án Luật Quảng cáo đề nghị thiết kế lại dự thảo để không bỏ lọt nhóm đối tượng tiềm năng này.

Kỳ II: Xã hội hóa và truyền thông đại chúng

Định hướng xã hội là đặc trưng cơ bản của truyền thông đại chúng. Đặc trưng này càng được quảng bá rộng rãi thì khả năng ảnh hưởng từ các lệch lạc xã hội qua các con đường không chính thức càng hạn chế. sotttt.hanoi.gov.vn trân trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS Mai Quỳnh Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu con người.

Kỳ I: xã hội hóa và truyền thông đại chúng

Định hướng xã hội là đặc trưng cơ bản của truyền thông đại chúng. Đặc trưng này càng được quảng bá rộng rãi thì khả năng ảnh hưởng từ các lệch lạc xã hội qua các con đường không chính thức càng hạn chế. sotttt.hanoi.gov.vn trân trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS Mai Quỳnh Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu con người..

Tuần lễ “Dinh dưỡng và phát triển”

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, từ ngày 16-23/10, Sở Y tế chủ trì triển khai chương trình an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em trên địa bàn Thành phố.