FE_View_Detail

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 6 tháng cuối năm(10/07/2013)

  Ngày 04/7/2013,UBND Thành phố vừa ban hành Thông báo số 203/TB -UBND về kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện “Năm kỷ cương hành chính-2013” và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

 

Theo thông báo kết luận trong 6 tháng đầu năm, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai “Năm kỷ cương hành chính”. Đã ban hành Kế hoạch và tổ chức các biện pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, nâng cao nhận thức của cấp lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tuân thủ nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, một số các đơn vị đã có nhiều sáng kiến trong cách làm để thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND của Chủ tịch Thành phố. Đoàn kiểm tra công vụ của Thành phố đã tổ chức kiểm tra công vụ trên 30 cơ quan, đơn vị trong toàn Thành phố, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Cơ quan báo chí và người dân cũng tích cực tham gia phản ánh với các cơ quan chức năng một số biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của một số cán bộ, công chức trong việc giải quyết các TTHC với công dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra cũng đã trực tiếp kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động tác nghiệp và giao dịch với tổ chức công dân tại các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND trong 6 tháng qua vẫn còn một số tồn tại cụ thể: một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về yêu cầu, trách nhiệm của Năm kỷ cương hành chính còn mang tính đối phó hoặc hình thức. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ và xử lý cán bộ công chức, viên chức có vi phạm còn thiếu triệt để…

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Huy Kiên)

Trong 6 tháng cuối năm Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung vào những nhiệm vụ sau: rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản liên quan của cơ quan cấp trên và phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cấp dưới trực tiếp; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tăng cường cải cách hành chính, lồng ghép các nội dung để giảm hội họp, giấy tờ; phân công, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức và thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; phải xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiện đại, trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ công chức trong khi làm việc, giải quyết công việc với tổ chức, công dân; nghiêm cấm hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm; nâng cao nhận thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giám sát, kiểm tra việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, tập trung vào bộ phận giải quyết thủ tục hành chính, các nội dung bức xúc của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 xong trước ngày 15/7/2013. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tự kiểm điểm việc chấp hành kỷ cương hành chính trong 6 tháng đầu năm 2013. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố, đánh giá mặt được, chưa được, kịp thời khắc phục những thiểu sót; chỉ đạo hệ thống cấp dưới rà soát nhiệm vụ được giao, đánh giá mặt được, chưa được, đề ra các giải pháp  khắc phục.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi thông tin trên truyền hình để công khai thông tin, tiến độ giải quyết bức xúc của nhân dân.

Bích Thảo

Quay trở lại