FE_View_Detail

Khó khăn trong cung cấp dịch vụ công mức 3(02/07/2013)

 

Qua thống kê cho thấy, Thành phố hiện cung cấp 124 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong đó 14 dịch vụ khối sở, ngành, còn lại được triển khai tại các quận, huyện

 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực  hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (khoản 4 điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP).

Sau một thời gian triển khai, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Cục thuế, sở Công Thương, quận Hoàng Mai, phường Khương Mai đã có hồ sơ giao dịch qua mạng. Tỷ lệ hồ sơ giao dịch trên mạng thành công đạt 100% đối với dịch vụ công đăng ký mã số thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Cục Thuế, 50% đối với dịch vụ đăng ký văn phòng đại diện của Sở Công Thương... Đối với Sở TT&TT, sau 6 tháng triển khai 6 dịch vụ công trực tuyến, Sở đã giải quyết được 626 hồ sơ “Nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh”, thủ tục trả lời về việc tổ chức họp báo giải quyết được 3 hồ sơ và thủ tục thẩm định và cấp phép trang tin tổng hợp giải quyết được 1 hồ sơ.

Để thực hiện mục tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong những năm qua Thành phố đã đầu tư rất nhiều cho việc trang bị hệ thống hạ tầng.  Tỉ lệ máy tính/cán bộ cần sử dụng trong các cơ quan nhà nước: khối sở, ngành là 100%, khối UBND quận, huyện, thị xã là 93%.  26 sở, ban, ngành, 29 quận, huyện đã kết nối mạng diện rộng WAN của Thành phố; 6 sở, ban, ngành đã kết nối mạng diện rộng với các đơn vị ngành dọc cấp trên hoặc cấp dưới phục vụ tác nghiệp; 2 đơn vị kết nối mạng chuyên dùng của Chính phủ; 11/29 quận, huyện đã kết nối mạng diện rộng tới phường/xã và các đơn vị sự nghiệp để truyền/ nhận văn bản qua mạng và triển khai các ứng dụng liên thông như phần mềm “Một cửa”. 100% các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã đã có máy chủ quản trị mạng và cài đặt các ứng dụng của đơn vị. 100% các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã đều đã có mạng LAN và Internet kết nối tới tất cả các phòng, ban. 100% UBND xã, phường có kết nối Internet. 22 sở, ban, ngành và 21/29 quận, huyện đã trang bị thiết bị tường lửa; 5 sở, ngành, quận, huyện đã trang bị hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép; 24 sở, ban, ngành, 4 đơn vị hiệp quản và 23 quận, huyện đã sử dụng phần mềm diệt virus.

Tuy nhiên, việc cung cấp dịch vụ công mức 3 tại các cơ quan đơn vị còn gặp một số khó khăn nhất định.

Để khuyến khích công dân, tổ chức tham gia vào dịch vụ công mức độ 3, Sở Thông tin và Truyền thông đã rút ngắn thời gian giải quyết của các thủ tục so với việc nộp hồ sơ trực tiếp; tuyên truyền trên website của Sở, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội về lợi ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến; phát tờ rơi hướng dẫn tại bộ phận Một cửa của Sở; bố trí 01 công chức trực tiếp phụ trách việc tư vấn, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ qua mạng…

          Tuy nhiên, việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3 tại Sở qua quá trình triển khai gặp một số khó khăn cụ thể như sau:

          Thứ nhất, vì chưa có quy định về quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng nên việc xây dựng một quy trình chuẩn giải quyết thủ tục hành chính trong phần mềm dịch vụ công mức 3 gặp nhiều khó khăn;

          Thứ hai, do hệ thống hạ tầng không đồng bộ nên đối với những hồ sơ có dung lượng lớn việc gửi nhận tài liệu qua mạng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến công dân, tổ chức sau khi gửi hồ sơ qua mạng không thành công họ lại lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp.

          Thứ ba, trình độ dân trí và mặt bằng chung về CNTT ở Việt Nam mới chỉ phù hợp với dịch vụ công trực tuyến mức 2, số lượng người dân quen tiếp cận và giao dịch trên môi trường mạng chưa nhiều. Hơn nữa, cơ sở dữ liệu số của nhà nước chưa có, khi công dân cần hỏi thông tin thì hệ thống chưa tự động trả lời được cũng là điều làm công dân chưa mặn mà với dịch vụ công trực tuyến mức 3.

Thứ tư, việc triển khai ứng dụng dịch vụ công mức độ 3 mới được nhiều doanh nghiệp tích cực, tham gia hưởng ứng, còn người dân vẫn chưa mặn mà. Hầu hết người dân Việt Nam chưa có thói quen giao dịch điện tử với chính quyền. Với họ khi trực tiếp cầm trên tay tờ phiếu nhận và hẹn trả kết quả họ mới hoàn toàn yên tâm, còn nộp trực tuyến qua mạng họ vẫn sợ bị mất giấy tờ, không chắc chắn.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là một xu thế tất yếu, cùng với tăng cường đầu tư về ứng dụng CNTT, trong thời gian tới Thành phố phải kết hợp giữa xây dựng, triển khai dịch vụ với tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tham gia nhằm xây dựng một thói quen mới trong giao tiếp giữa công dân và chính quyền; đổi mới việc đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các sở, ngành, quận, huyện trong đó lấy tiêu chí cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 làm các tiêu chí đánh giá cơ bản; quy định quy trình giải quyết đối với các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4…

 

Bích Thảo

Quay trở lại