FE_View_Detail

Thành lập Ban chỉ đạo cải cách công vụ, công chức của UBND Thành phố(20/06/2013)

 Để thực hiện Đề án “Cải cách công vụ, công chức” theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 5/6/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015.

 

Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015 bao gồm 11 đồng chí, trong đó Trưởng ban là đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố. Thành viên của Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở thực hiện công tác cải cách hành chính của Thành phố trong đó có đồng chí Tô Văn Động – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch “Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức” của Thành phố giai đoạn 2013 - 2015; chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện Kế hoạch “Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức” của Thành phố giai đoạn 2013 – 2015; thực hiện chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức.

Xem chi tiết văn bản tại đây./  

Bích Thảo

File gửi kèm:
Quay trở lại