FE_View_Detail

Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử đối với công dân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính(18/06/2013)

  Sáng ngày 14/6/2013, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo và công chức làm công tác cải cách hành chính tại các sở, ban ngành và lãnh đạo Phòng Nội vụ, Trưởng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 12 quận huyện và các xã phường, thị trấn làm điểm về CCHC. 

 

Hội nghị được nghe đại diện Sở Nội vụ phổ biến một số văn bản mới của Thành phố về công tác cải cách hành chính cụ thể là Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1294/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 03/12/2012 về phê duyệt Đề án “xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, những điểm mới trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Đặc biệt hội nghị đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Văn Hậu – Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ hành chính – Học viện Hành chính trình bày báo cáo chuyên đề về một số vấn đề về kỷ cương hành chính, truyền đạt một số kỹ năng giao tiếp, ứng xử đối với công dân tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến trao đổi, thảo luận và giải đáp một số tình huống thắc mắc trong quá trình giao tiếp giữa công chức và công dân, tổ chức. Một số kỹ năng giao tiếp được rất nhiều công chức quan tâm đó là kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh, vấn đề kỷ cương hành chính.

Với phương pháp truyền đạt, cách tư duy mới Hội nghị thực sự thiết thực, hữu ích đối với đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhất là trong Năm kỷ cương hành chính - 2013.

Bích Thảo

Quay trở lại