FE_View_Detail

Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC thành phố Hà Nội năm 2012(22/04/2013)

 

Ngày 17/4/2013, Sở Nội vụ tổ chức hội thảo về góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC thành phố Hà Nội năm 2012. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo của 7 đơn vị thuộc Thành phố và thành viên tổ công tác thực hiện chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

 

Dự thảo kế hoạch phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị tham mưu cho Thành phố thực hiện cải cách hành chính trong việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC của Thành phố năm 2012. Theo dự thảo, từng đơn vị được phân công sẽ có mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC. Ngoài ra, đối với các sở, ban, ngành thành phố, mỗi đơn vị sẽ chọn 3 lãnh đạo tham gia điều tra xã hội học.

Bên cạnh việc nhất trí cao với nội dung dự thảo, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp xem xét việc giao nhiệm vụ chấm điểm cho từng đơn vị. Tại hội thảo, đại diện các đơn vị đều cho rằng, việc tự đánh giá, chấm điểm là cần thiết nhưng phải bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan mới đánh giá đúng kết quả đã đạt được để xác định chính xác chỉ số CCHC của Hà Nội năm 2012.

          Theo dự thảo kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm đối với các nội dung liên quan đến ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính nhà nước, phối hợp với Sở Nội vụ đánh giá nội dung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.  

Hồng Thơm

Quay trở lại