FE_View_Detail

Hội thảo xây dựng bảng chỉ số cải cách hành chính cấp Sở, cấp quận, huyện, thị xã(19/04/2013)

 

Ngày 11/4/2013, Sở Nội vụ tổ chức hội thảo về dự thảo xây dựng bảng chỉ số cải cách hành chính của cấp sở và cấp quận, huyện, thị xã. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo của 7 đơn vị thuộc Thành phố và thành viên tổ công tác thực hiện chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội.

 

Bảng chỉ số CCHC cấp sở, cấp quận, huyện thị xã bao gồm 8 nội dung và các tiêu chí thành phần. Về cơ bản Bảng chỉ số theo dõi, đánh giá đều đề cập đầy đủ nội dung để đánh giá toàn bộ kết quả thực hiện chương trình CCHC của cấp Sở, cấp huyện bao gồm:

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật;

- Cải cách thủ tục hành chính;

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức;

- Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Hiện đại hoá nền hành chính nhà nước;

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông;

Bên cạnh việc nhất trí cao với nội dung dự thảo, các đại biểu tham dự cũng đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp xem xét các nội dung và các tiêu chí thành phần và thang điểm của bảng chỉ số đánh giá. Một số ý kiến cho rằng bảng chỉ số CCHC cần cân đối, tính toán cho phù hợp hơn vì hiện tại có các nội dung đang thực hiện ở các đơn vị nhưng không thấy đưa vào chấm điểm, hoặc có những nội dung đưa vào chấm nhưng lại không thực hiện ở tất cả các đơn vị. Một số tiêu chí thành phần cần phải cụ thể bám sát vào chương trình mục tiêu của từng ngành làm nhiệm vụ cải cách hành chính của Thành phố. Việc tăng điểm, trừ điểm đối với việc thực hiện một số nội dung quan trọng của công tác CCHC cũng được các đại biểu trao đổi.

Cũng theo dự thảo, sau khi các đơn vị tự đánh giá bảng chỉ số cải cách hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ chấm điểm về nội dung ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính đối với các sở ngành, quận, huyện thuộc Thành phố.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Anh Tuấn -  Phó Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị đồng thời sẽ hoàn thiện các tiêu chí đánh giá của bảng chỉ số để phù hợp hơn với tình hình CCHC của Thành phố./.

Hồng Thơm

Quay trở lại