FE_View_Detail

Khởi động dự án “Xây dựng và mở rộng Cổng giao tiếp diện tử thành phố”(15/03/2013)

 Sáng ngày 13/03, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức buổi lễ khởi động dự án “Xây dựng và mở rộng Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội” – gói thầu HAN6 thuộc dự án Phát triển Công nghệ Thông tin – Truyền thông tại Việt Nam – tiểu dự án Hà Nội. 

 


Đ/c Tô Văn Động phát biểu tại Lễ khởi động Dự án 

Liên danh nhà thầu Huyndai IT-DTT-AMIGO là nhà thầu đáp ứng đầy đủ nhất các tiêu chí giải pháp kỹ thuật đã được đề nghị trúng thầu, với giá chào thầu 1.036.762 USD. Thời gian triển khai gói thầu là 4 tháng.

Gói thầu “Xây dựng và mở rộng cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội” được đánh giá là một trong những hạng mục quan trọng của dự án Phát triển CNTT-TT, với mục đích nâng cao năng lực phục vụ của Cổng giao tiếp điện tử Thành phố, đảm bảo thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho công dân và doanh nghiệp đạt mức độ 3 và 4. Đồng thời, đây cũng là môi trường hỗ trợ khả năng làm việc đồng xử lý của các cán bộ, công chức trên mạng. Được mở rộng trên nền công nghệ mới eGov Platform, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố sẽ góp phần đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của nền hành chính điện tử Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Phúc đề nghị việc xây dựng, mở rộng Cổng giao tiếp điện tử Thành phố cần chú ý một số nội dung: đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011; cần xây dựng lộ trình cụ thể theo từng năm trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Phấn đầu đến năm 2015 đảm bảo đạt được mục tiêu cụ thể mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg.

Theo dự kiến, dự án HAN6 được triển khai theo 4 bước: Triển khai cài đặt cơ sở dữ liệu; Triển khai cài đặt toàn bộ DTT eGov Platform; Chuyển nhập dữ liệu từ portal hiện tại sang cơ sở dữ liệu của Cổng điện tử mới. Hoàn thành khảo sát khả năng liên thông và khả năng tích hợp với 12 dịch vụ công nêu trong điều RFP. Hoàn thành cơ bản cổng điện tử mới và 3 sub-portals; Sẵn sàng khởi động cổng điện tử mới song song với portal hiện tại, sẵn sàng liên kết với mọi dịch vụ trực tuyến khác. 

Tuệ Minh

Quay trở lại