FE_View_Detail

Công dân sẽ sử dụng số định danh để giao dịch hành chính(27/03/2013)

 Ngày 26/3/2013, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo về dự thảo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. 

 

Hội thảo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (B.T) 

Với quan điểm đặt mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí thực hiện TTHC cho người dân lên hàng đầu, Bộ Tư pháp đã xây dựng Đề án theo  đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư.  Với định hướng này, dự thảo Đề án được thiết kế theo hướng tập trung ưu tiên cho việc “số hóa”, “điện tử hóa” các thông tin của công dân để phục vụ quản lý dân cư, làm nền tảng cho việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư. Dự thảo Đề án đưa ra các nhiệm vụ cụ thể  là hoàn thiện cơ sở pháp lý và triển khai cấp số định danh cá nhân, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo nội dung đề án dự thảo, Mã số định danh có thể thay thế mọi giấy tờ tùy thân. Không chỉ theo công dân từ khi sinh ra cho đến khi qua đời, mã số định danh còn có thể thay thế số thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn... và dùng để giải quyết các thủ tục hành chính. Số chứng minh thư nhân dân mới gồm 12 chữ số mà Bộ Công an đang thí điểm cấp sẽ là số định danh cá nhân. Mã số này được cấp cho công dân từ khi sinh ra (đăng ký khai sinh) và theo công dân đến khi chết (đăng ký khai tử). Đây là số duy nhất để truy nguyên công dân trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Công dân chỉ cần biết duy nhất 'mã' này và đây là cơ sở để các ngành kết nối, khai thác, sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trên cơ sở kế thừa các cơ sở dữ liệu sẵn có điều chỉnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý theo hướng tập trung thông tin cơ bản nhất của công dân; đảm bảo tính cập nhật thông tin và khả năng kết nối, chia sẻ, để các bộ, ngành, địa phương có thể khai thác. Tại hội thảo, một số ý kiến còn băn khoăn về tính khả thi của đề án như viêc kết nối giữa các ngành, lĩnh vực trong việc sử dụng mã số định danh cá nhân, tính bảo mật của thông tin cá nhân, mục tiêu của đề án còn thiếu tính định lượng, cần bổ sung dấu vân tay, mã AND vào việc cấp số định danh cá nhân…

Theo Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính, thông tin trong mã số định danh là cơ sở dữ liệu lõi, chỉ thực hiện kê khai ở 2 lĩnh vực ít biến đổi là hộ tịch (ngành tư pháp quản lý) và hộ khẩu, chứng minh thư (ngành công an quản lý). Khi cần có thể khai thác dữ liệu lõi giải quyết thủ tục hành chính điện tử. Còn lại, mỗi ngành cần xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Việc bảo mật là yêu cầu nghiêm ngặt đặt ra khi xây dựng đề án. Mỗi công dân được cấp mã số định danh đều có một mật khẩu để truy cập cơ sở dữ liệu của bản thân. Cổng truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia này sẽ được thiết kế bộ lọc để chỉ tách ra một lượng thông tin đủ dùng cho từng ngành, đảm bảo yêu cầu bảo mật tuyệt đối.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng chí  Lê Hồng Sơn - Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, đề án còn nhiều vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và nếu được phê duyệt để việc triển khai đề á trong thực tiễn cần sự chỉ đạo của Thủ tướng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ ngành, địa phương nhất là Bộ Công an, Bộ Tư Pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông./.

Hồng Thơm

Quay trở lại