FE_View_Detail

Xếp hạng website / portal năm 2010: Chưa có nhiều dịch vụ công mức 4(30/10/2012)
Theo kết quả xếp hạng các trang thông tin điện tử / cổng thông tin điện tử ( website/portal ) lần thứ tư do Bộ Thông tin và Truyền thông( TT&TT) công bố ngày 11/3/2011, đến thời điểm hiện nay cả nước mới chỉ có duy nhất thành phố Hồ Chí Minh ( TP.HCM) là địa phương cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 – mức độ cao nhất cho phép người dân giao dịch hoàn toàn qua mạng với cơ quan công quyền.

Số lượng dịch vụ công mức 4: Quá “ khiêm tốn”

Theo kết quả xếp hạng ở khối các bộ, cơ quan ngang bộ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( GD-ĐT) đã dẫn đâu trong khối các bộ ngành, tiếp đến lần lượt là các Bộ TT&TT, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ ( KH&CN). Ở các tiêu chí cụ thể như cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành và số lượng người truy cập, Bộ GD-ĐT cũng đứng đầu, chỉ bị “ kém điểm” duy nhất ở tiêu chí mức độ cung cấp thông tin trên cổng / trang thông tin điện tử ( đứng ở vị trí thứ 8). Ở tiêu chí này, Bộ TT&TT đứng đầu trong khối các bộ ngành, tiếp đến là Bộ KH&CN, Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch, Thanh tra Chính phủ là hai đơn vị đứng cuối bảng.

Mặc dù đứng thứ 3 về tiêu chí xếp hạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhưng Bộ Công thương lại là cơ quan cấp Bộ đầu tiên cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với dịch vụ cấp xác nhận khai báo hóa chất ( thuộc chức năng quản lý trực tiếp của Cục Hóa chất).

Trong khi đó, ở khối các địa phương, năm 2010 đã chứng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế vươn lên dẫn đầu trong bảng xếp hạng tổng thể về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, tiếp đến lần lượt là các tỉnh Hậu Giang, Đồng Nai, Long An và Đà Nẵng. Hai địa phương lớn là TP.HCM và Hà Nội lần lượt ở vị trí thứ 7 và 9 trong bảng xếp hạng này.

Tuy nhiên, cho dù xếp khá sâu ở tiêu chí đánh giá về dịch vụ công trực tuyến ( vị trí 18) nhưng đáng chú ý TP.HCM lại là địa phương duy nhất trong cả nước cung cấp tới 3 dịch vụ công trực tuyến mức 4 ( mức độ cao nhất, có thể cấp phép và thanh toán chi phí được thực hiện trực tuyến), gồm dịch vụ đăng ký chấp thuận họp báo, đăng ký chấp thuận tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài và nhập khẩu xuất bản phẩm .

Ở bảng xếp hạng website/portal các địa phương theo số lần truy cập chia cho số dân, thành phố Đà Nẵng chiếm vị trí thứ nhất và TP.HCM đứng thứ hai. Xếp cuối bảng là Sơn La ( số 61) và Nghệ An ( số 62).

 Nhận định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, theo ông Lê Quốc Hưng – Trưởng phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, Cục Ứng dụng CNTT

( Bộ TT&TT), thì năm 2010 đã có sự tăng trưởng vượt bậc cả về số lượng và số địa phương có cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, với 38 địa phương cung cấp 748 dịch vụ ( năm 2008 chỉ có 6 tỉnh, thành phố cung cấp 30 dịch vụ, sang năm 2009 có 18 tỉnh, thành phố cung cấp 254 dịch vụ), trong đó địa phương cung cấp nhiều nhất là các tỉnh An Giang ( 139 dịch vụ) và thành phố Đà Nẵng ( 74 dịch vụ).

Vẫn rụt rè với chữ ký số

Cũng theo đại diện Cục Ứng dụng CNTT ( Bộ TT&TT), công tác kiểm tra, đánh giá được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 2/2011, Bộ TT&TT đã nhận được phản hồi của 63 tỉnh, thành phố và 22 bộ, cơ quan ngang bộ.

Năm nay, tiêu chí đánh giá xếp hạng đặt trọng tâm vào những chỉ tiêu như bảo mật, an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng, thuận tiện cho người sử dụng và các dịch vụ công trực tuyến. Việc đánh giá tiếp tục tập trung vào hai phần nội dung chính là cung cấp thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tập trung theo hướng lấy người dân làm trung tâm – đề cao tính thuận tiện, dễ tìm, dễ sử dụng và thuận lợi cho mọi đối tượng sử dụng.

Cùng đó, mức độ truy cập website/portal cũng được đánh giá dựa trên số truy cập trên toàn thế giới do Alexa cung cấp. Và so với 3 lần xếp hạng trước, năm nay là năm đầu tiên Bộ TT&TT triển khai xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các bộ, địa phương.

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhận định, kết quả điều tra, đánh giá khảo sát năm nay đã cho thấy tình hình cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên website/portal và hoạt động ứng dụng CNTT của các bộ, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thứ trưởng cũng cho rằng năm nay các bộ, địa phương đã cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời hơn ( theo đánh giá của Bộ TT&TT, có được kết quả này cũng là do tác động lớn của quy định cung cấp thông tin được nêu trong Luật CNTT, Thông tư 26/2009 của Bộ TT&TT).

Đáng chú ý, năm 2010 có một số đơn vị còn cung cấp nhiều tiện ích để phục vụ người khuyết tật tiếp cận tốt thông tin, điển hình như Bộ TT&TT đã tích hợp chức năng đọc tự động tin bài phục vụ người khiếm thị. Tuy nhiên vẫn còn khoảng cách lớn giữa những đơn vị đứng đầu với những đơn vị cuối bảng xếp hạng.

Về mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước, đa số các đơn vị đã sử dụng ứng dụng quản lý văn bản điều hành, thư điện tử, chương trình quản lý nhân sự, kế toán, tài chính ( trên 90% đơn vị sử dụng). Tuy nhiên, việc ứng dụng chữ ký số - một ứng dụng quan trọng phục vụ việc xác định danh, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin – vẫn chưa được ứng dụng rông rãi cả ở các bộ, ngành và địa phương ( tỷ lệ đơn vị ứng dụng chữ ký số là dưới 10% ở các địa phương và dưới 40% ở các bộ, cơ quan ngang bộ).

Hà Dương

Quay trở lại