FE_View_Detail

Ứng dụng CNTT: Cải cách hành chính ở Đông Anh(05/09/2011)
Với mục đích phục vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý của chính quyền cấp huyện, đồng thời tăng cường công khai minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính giữa cơ quan công quyền với các tổ chức và công dân, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đã xây dựng và áp dụng cách ứng dụng công nghệ thong tin (CNTT) vào công tác quản lý hành chính góp phần hỗ trợ và đem lại các tiện ích thiết thực cho tổ chức và công dân.
Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đã thành lập ban biên tập thông tin trên website của Huyện, ban hành quy chế khai thác và cập nhật thông tin trên mạng thông tin của Huyện, do đó thông tin được cập nhật thường xuyên, chính xác, đảm bảo công khai, minh bạch.

   Đến nay, UBND Huyện Đông Anh đã xây dựng hệ thống thông tin nội bộ, kết nối đến các Xã, Thị trấn, các đơn vị có trụ sở ngoài trụ sở UBND Huyện, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Huyện. Hệ thống mạng diện rộng của Huyện gồm 170 máy tính nối mạng, trong đó có 100 máy tại các phòng chuyên môn trong trụ sở UBND Huyện, 70 máy tại UBND 24 xã, thị trấn. Mọi công văn giấy tờ chuyển đến và một số văn bản chuyển đi đã được số hóa, truyền nhận qua mạng, việc chỉ đạo nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm. Thông qua mạng nội bộ, các chuyên viên trong cùng một bộ phận, hoặc giữa các phòng, ban của Huyện cũng chia sẻ thông tin, tăng cường sự phối hợp và nâng cao hiệu quả trong thực thi công vụ. Đồng thời, Chỉ đạo xây dựng Cổng thông tin điện tử Huyện Đông Anh với các dịch vụ, ứng dụng trên đó và lấy đối tượng phục vụ là công dân. Trong đó giải quyết thủ tục hành chính của Huyện phải thật sự là một “cửa” mà cái “cửa” đó chính là máy tính nối mạng Internet. “Cửa” đó mở 24/24g và Tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu thông tin về thủ tục, hồ sơ… qua Cổng thông tin điện tử của Huyện trước khi tới giao dịch. Sau khi đến giao dịch tổ chức, cá nhân sẽ được cấp một mã số hồ sơ và có thể dùng mã số hồ sơ này để tra cứu thông tin giải quyết qua hệ thống phần mềm mã vạch hoặc qua mạng Internet tại bất cứ nơi đâu.

      Trao đổi với phóng viên của Đặc san “Truyền thông và Xã hội”, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh cho biết: “Cổng thông tin điện tử của Huyện luôn cập nhật các thông tin mới về các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, trung bình 40 thông tin được cập nhật trong một tháng với những thông tin chủ yếu lấy từ hoạt động của Lãnh đạo cơ quan Ủy ban nhân dân Huyện ủy, Ủy ban nhân Huyện và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do Ủy ban nhân dân Huyện ban hành, đồng thời việc cập nhật do bộ phận thư ký tổng hợp của văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện do đó đảm bảo tính thời sự và chính xác của thông tin”.

    Phải thấy rằng với hệ thống, qui trình giải quyết các thủ tục hành chính được tin học hóa thì sự điều hành của bộ máy sẽ thông suốt, hiệu quả và minh bạch hơn. Hiện nay, các giao dịch giữa chính quyền Huyện Đông Anh với dân chưa thực hiện qua mạng thì người dân cũng đã được phục vụ tốt hơn, nhanh hơn. Đó là, qua Cổng thông tin điện tử của Huyện tại địa chỉ: www.donganh.hanoi.gov.vn người dân có thể tìm hiểu thông tin về thủ tục, hồ sơ và tra cứu thông tin giải quyết hồ sơ của mình qua mạng Internet ...

    Phóng viên Đặc san “Truyền thông và Xã hội” đã có cuộc trao đổi với chị Tuyền, một người dân đến nhận kết quả hồ sơ, chị cho biết: “Từ khi Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện cải cách hành chính trong bộ phận 1 cửa đến nay, chúng tôi đã chủ động được về thời gian khi tiến hành kiểm tra tình trạng hồ sơ và đến nhận kết quả hồ sơ của mình. Trước đây, khi nộp các hồ sơ hành chính chúng tôi phải mất nhiều thời gian trong việc “xem” kết quả hồ sơ của mình đã được giải quyết xong chưa nhưng nay thì khác. Qua hệ thống giao dịch 1 cửa chúng tôi chỉ cần cầm tờ phiếu tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính quét qua máy mã vạch đặt tại bộ phận 1 cửa của Huyện để biết được thủ tục hành chính của mình đang được giải quyết đến đâu hay có thể tra cứu thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân qua mạng Internet ở bất cứ nơi đâu mà không cần phải đến điểm giao dịch 1 cửa nữa”.

    Nhìn vẻ mặt phấn khởi của chị Tuyền khi nhận hồ sơ ra về chúng ta có thể thấy được hiệu quả của cải cách hành chính tại điểm giao dịch “1 cửa” mà Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh triển khai và thực sự được người dân địa phương đón nhận. Đây được coi là bước đột phá trong việc UDCNTT ở điểm giao dịch “1 cửa” của Ủ ban nhân dân Huyện Đông Anh nhằm đem lại sự thuận tiện, công khai và minh bạch cho mọi người.

    Để có thể thực hiện tốt hơn nữa việc cải cách hành chính tại điểm giao dịch “1 cửa”, Ủy ban nhân dân Huyện đang tiến hành tin học hoá một số hệ thống quản lý hành chính Nhà nước, phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo điều hành trong Huyện và kết nối cung cấp dữ liệu cho hệ thống thông tin của UBND Thành Phố Hà Nội, tin học hoá các dịch vụ công nhằm nâng cao năng lực của UBND Huyện Đông Anh trong việc phục vụ nhân dân và doanh nghiệp thuận tiện, nhanh gọn và bảo đảm chất lượng. Phổ cập công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức của Huyện để có đủ khả năng sử dụng máy tính và mạng máy tính trong xử lý công việc thường xuyên phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, cải cách bộ máy tổ chức và lề lối làm việc tại các phòng, ban thuộc UBND huyện trên cơ sở gắn mục tiêu tin học hoá quản lý hành chính nhà nước với chương trình cải cách hành chính của Chính Phủ và Thành Phố.

    Việc ứng dụng CNTT trong CCHC trên địa bàn huyện Đông Anh đã thành công bước đầu, được Thành phố đánh giá cao. Tổng kết 5 năm 2001-2005 Đông Anh là 1 trong 2 đơn vị dẫn đầu Thành Phố về công tác ứng dụng CNTT trong CCHC được UBND Thành phố tặng bằng khen, đoạt giải nhất giải thưởng CNTT – Truyền thông Thành phố Hà Nội năm 2008. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu mà huyện Đông Anh đã đạt được trong việc thực hiện UDCNTT trong cải cách hành chính thì nó vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như một bộ phận không nhỏ người dân chưa làm quen với cách tra cứu thông tin thông qua hệ thống thiết bị CNTT hay tra cứu trạng thái giải quyết hồ sơ hành chính qua mạng, mà vẫn trực tiếp đến hỏi các cán bộ tại bộ phận "một cửa", nguồn cán bộ CNTT còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng... Tuy nhiên, vẫn cần khẳng định, đây là một trong những mô hình đã đạt được thành công trong việc thực hiện UDCNTT vào cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực quản lý, cải cách hành và đem lại tiện ích thiết thực cho người dân.

PV

Quay trở lại