FE_View_Detail

Ứng dụng tốt công nghệ thông tin - Hiệu quả cao trong công việc(03/09/2011)
Hãy thử tưởng tượng một ngày làm việc của cán bộ Văn phòng Thành uỷ mà không có máy tính, không có mạng internet… chắc chắn khối lượng công việc lớn sẽ không thể được giải quyết nhanh chóng như vậy. Bởi hiện nay, Công nghệ thông tin đã thực sự có đóng góp rất lớn vào hiệu quả công việc của toàn thể cán bộ Văn phòng Thành uỷ Hà Nội.

     Văn phòng Thành uỷ Hà Nội là cơ quan thuộc hệ thống các ban Đảng của Thành uỷ Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Thành uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Thành  uỷ trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của cấp uỷ; giúp Thường trực Thành ủy phối hợp hoạt động của các Ban Đảng Thành uỷ phục vụ cho hoạt động chung của cấp uỷ.

     Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm, hàng ngày khối lượng công việc tại Văn phòng Thành uỷ là rất lớn. Văn phòng hiện có 8 phòng chuyên môn và 1 trung tâm trực thuộc giúp việc cho Chánh văn phòng và các Phó Chánh văn phòng, trong đó Trung tâm Công nghệ thông tin có vai trò quan trọng để tổ chức triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động chung, giúp cho công việc được giải quyết thuận lợi, nhanh chóng.

Đây là một đơn vị đặc thù của thành phố không có các dịch vụ công, tuy nhiên việc ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước tại Văn phòng tương đối mạnh và hiệu quả. Hiện nay, Văn phòng đã triển khai ba phần mềm ứng dụng theo Quyết định 43/2008/QĐ-TTg của Chính phủ, đó là Trang thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản phục vụ điều hành tác nghiệp.

Trang thông tin điện tử của Văn phòng Thành ủy được triển khai trên mạng thông tin nội bộ của Thành uỷ, trong đó đăng tải các thông tin về hoạt động điều hành tác nghiệp v�nhiều tin, bài phản ánh về các hoạt động của thành phố và lãnh đạo thành phố phục vụ công tác thông tin, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ; số lượng trung bình khoảng 50 tin/tuần. Tốc độ truy cập của trang tin nhanh, đáp ứng yêu cầu tra cứu và giúp ích rất nhiều trong công việc của cán bộ công chức.

Văn phòng Thành ủy là một trong những đơn vị thiết lập hệ thống thư điện tử từ rất sớm, việc trao đổi thông tin trong nội bộ Văn phòng hiện nay chủ yếu qua hệ thống thư điện tử nội bộ này. Theo khảo sát thực tế, hàng ngày có khoảng 50 cán bộ công chức sử dụng thư điện tử để làm việc, nhiều loại văn bản, dữ liệu phục vụ cho công việc chuyên môn đã được truyền tải qua hệ thống mạng, góp phần tích cực trong việc tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong quá trình trao đổi thông tin và xử lý công việc.

Phần mềm rất quan trọng trong giải quyết công việc hàng ngày của Văn phòng Thành ủy chính là quản lý văn bản. Do đặc thù cơ quan nên phần mềm này cũng được triển khai trên môi trường mạng LAN, phần mềm dùng để quản lý các loại văn bản đi, đến, văn bản nội bộ; quản lý toàn bộ các dữ liệu phát sinh trong quá trình xử lý văn bản như phiếu giao việc, phiếu trình, phiếu xử lý, các ý kiến trao đổi đóng góp,… Ngoài ra, phần mềm quản lý văn bản cũng cho phép tạo lập và quản lý các hồ sơ xử lý văn bản, thiết lập luồng xử lý để có thể theo dõi việc xử lý văn bản của cán bộ công chức trong Văn phòng.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn quản lý về lĩnh vực CNTT là Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, phần mềm quản lý văn bản phục vụ điều hành tác nghiệp của Văn phòng Thành ủy đã có chuẩn hóa, tạo lập và lưu trữ các thông tin danh mục, quản lý được các đối tượng tham gia vào hệ thống, hỗ trợ công tác lưu trữ văn bản, hồ sơ, bước đầu đã đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu giải quyết công việc của đơn vị.

Bên cạnh ba phần mềm trên đây được triển khai đồng bộ đối với toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan, hiện nay Văn phòng Thành ủy đang triển khai ba phần mềm ứng dụng nâng cao năng lực khác là phần mềm kế toán Đảng, phần mềm quản lý đảng phí và phần mềm quản lý tài sản Đảng. Các phần mềm này được sử dụng chuyên biệt đối với các phòng, đơn vị chuyên môn và đều có hiệu quả cao trong giải quyết công việc.

Ngoài ra, trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp (Lotus Notes), nhiều cơ sở dữ liệu được thiết lập phục vụ cho công tác của Thành ủy như: văn kiện Đảng bộ thành phố, mục lục hồ sơ phông lưu trữ của Thành ủy, chương trình công tác của cơ quan, thông tin phục vụ lãnh đạo, bản tin nội bộ, bản tin Thông tấn xã Việt Nam, Công báo Chính phủ. Các cơ sở dữ liệu này đều được đảm bảo về tính chính xác, kịp thời, khoa học, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu khai thác hàng ngày của Thường trực Thành uỷ, lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ, lãnh đạo các Ban Đảng Thành uỷ và toàn thể cán bộ, chuyên viên trong hệ thống.

Đạt được hiệu quả cao trong sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành tác nghiệp là do lãnh đạo Văn phòng Thành ủy đã có nhận thức rất đúng đắn trong việc đầu tư hạ tầng, nhân lực để triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động của đơn vị. Hệ thống cơ sở hạ tầng thường xuyên được bảo trì để đảm bảo đường truyền và chất lượng máy móc tốt nhất phục vụ cho công việc.

Văn phòng Thành uỷ hiện có 136 cán bộ, nhân viên, trong đó Trung tâm công nghệ thông tin có 9 cán bộ chuyên trách về CNTT đều có trình độ Đại học chuyên ngành CNTT, đội ngũ này được đào tạo cơ bản và có đủ năng lực để triển khai ứng dụng CNTT tại Thành uỷ. Các cán bộ chuyên môn tại các bộ phận, phòng ban của Văn phòng đều khai thác, sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc của mình và luôn học hỏi để đáp ứng và triển khai các ứng dụng mới.

Đặc biệt, lãnh đạo Văn phòng đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử và các ứng dụng khác trong giải quyết công việc, tạo thuận lợi và thông suốt cho quá trình triển khai ứng dụng đối với toàn thể cán bộ, nhân viên trong hệ thống. Đây là tiền đề rất quan trọng giúp cho việc ứng dụng CNTT vào công tác điều hành, quản lý của Văn phòng được thực hiện tốt.

Ông Trần Phi Lương, Giám đốc trung tâm CNTT thuộc Văn phòng Thành ủy cho biết, trong thời gian tới, Văn phòng sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ổn định các phần mềm ứng dụng đang triển khai, phấn đấu để 100% cán bộ sẽ sử dụng phần mềm quản lý văn bản phục vụ điều hành tác nghiệp, tiếp tục duy trì hệ thống thư điện tử, trang thông tin điện tử và nâng cấp, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu khác. Toàn thể cán bộ, nhân viên của Văn phòng Thành uỷ sẽ tích cực để triển khai tốt hơn nữa ứng dụng CNTT vào quản lý điều hành, tác nghiệp.

Với sự tích cực đầu tư và triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động của đơn vị, Văn phòng Thành uỷ đã được trao giải ba tại Lễ trao giải thưởng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước của thành phố Hà Nội lần thứ nhất, do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức vừa qua.

Với sự chỉ đạo sát sao của Thành phố về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/6/2009 của Ban Thường vụ Thành uỷ. Cùng với những nỗ lực của cơ quan quản lý và tham mưu về triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa các cơ quan nhà nước ứng dụng tốt CNTT vào hoạt động quản lý, điều hành tác nghiệp như tại Văn phòng Thành uỷ Hà Nội./.

Bích Hợp

Quay trở lại