FE_View_Detail

Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa- cần bám sát thực tiễn(08/09/2011)
Triển khai Kế hoạch của UBND Thành phố về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, chiều ngày 8/9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội nghị báo cáo thực trạng công tác đưa thông tin về cơ sở với đại diện một số xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, các xã khó khăn trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo thực trạng công tác đưa thông tin về cơ sở, tập trung vào 3 nội dung chính: Thực trạng năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở (biên chế, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chế độ chính sách của cán bộ làm công tác thông tin cơ sở); Thực trạng nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở (việc xây dựng và phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội khó khăn, khảo sát việc đưa báo chí, các ấn phẩm Trung ương và Hà Nội về cơ sở); Thực trạng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở (tìm hiểu nhu cầu xây dựng mới và nâng cấp hệ thống truyền dẫn tín hiệu phát thanh, truyền hình phục vụ khu vực miền núi).

Hội nghị ghi nhận những ý kiến đóng góp từ cơ sở như: cơ sở vật chất đài truyền thanh xã còn thiếu và chưa đồng bộ, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin truyền thông thiếu và yếu về chuyên môn, chế độ cho cán bộ đài chưa đảm bảo. Cơ cấu tổ chức “kiềng 3 chân” chưa phù hợp với thực tiễn: trưởng đài, phát thanh –biên tập và kỹ thuật. Phụ trách địa bàn rộng lớn, địa hình đồi núi, sông hồ phức tạp khiến mỗi cán bộ đài phải am hiểu cả phát thanh, biên tập, kỹ thuật và sẵn sàng đảm trách công việc mỗi khi có sự cố. Hệ số lương thấp (1,46), chưa được đóng bảo hiểm, không có chế độ trực đêm, định mức nhuận bút thấp (8.000 -30.000 đồng/ bài). Cơ chế hiện tại không cuốn hút người trẻ làm công tác thông tin tuyên truyền cơ sở.

Cơ sở vật chất vừa thiếu, vừa lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu thông tin. Điển hình như xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) với 1 đài trung tâm, 2 đài khu vực, 10 tháp loa, 36 loa và 13 km đường dây chỉ có thể đáp ứng được 70% nhu cầu nghe đài của nhân dân. Để đáp ứng được 100% nhu cầu này cần đầu tư lên 20 tháp loa và 30 km dây. Nếu tính chi tiết, đây là một khoản kinh phí không nhỏ với ngân sách eo hẹp của địa phương. Các xã như Vân Hòa (Ba Vì), Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân (Thạch Thất) khi sáp nhập về Hà Nội được đầu tư hệ thống Đài Truyền thanh mới, song theo phản ánh, chất lượng không ổn định, hệ thống chống sét không đảm bảo nên khi bị sét đánh thường cháy chập 100%.

Đối với các kênh thông tin cơ sở khác, các xã cũng kiến nghị Thành phố hỗ trợ đưa Internet, máy fax về đến xã. Việc trao đổi công văn, tài liệu, duyệt tin bài cho các Đài Truyền thanh nếu có thể thực hiện qua các phương tiện này, rõ ràng đem lại hiệu quả cao hơn bởi chi phí đi lại, in ấn, thời gian và công sức được tiết giảm đáng kể. Ngoài ra, việc đưa Internet về phục vụ nhân dân sẽ kéo gần khoảng cách thông tin giữa những xã này với khu vực thành thị. Tất nhiên, để Internet phát huy ưu điểm tại những địa bàn còn thiếu thông tin và thiếu phương tiện thông tin này, cần có cơ chế quản lý, giám sát hiệu quả. Ví dụ, cung cấp các điểm truy cập Internet miễn phí và giáo dục, hướng dẫn kỹ năng Internet, đặc biệt với lớp trẻ, tại các nhà văn hóa, thư viện xã, thôn. Tăng cường báo chí, tin bài, đặc biệt là những ấn phẩm bằng tiếng dân tộc để đưa thông tin đến gần đồng bào hơn.

Xuất phát từ tầm quan trọng của Chương trình, từ thực trạng khó khăn và nhiều bất cập, Hội nghị đã thống nhất cần phải tiến hành khảo sát thực tế để có tầm nhìn sâu, rộng, chính xác, chi tiết, tổng quát và toàn diện, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện đưa thông tin về cơ sở đảm bảo tính thực tiễn và khoa học. Đối với những cán bộ gắn bó lâu năm với công tác thông tin ở cơ sở - những người đã theo nghề bằng tâm huyết nhiều hơn sự kỳ vọng, Chương trình này là cơ hội nâng cao chất lượng công việc của họ, là sự cổ vũ cần thiết và kịp thời.

Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm thực hiện mục tiêu “công bằng, văn minh”. Con người có thêm thông tin là thêm cơ hội trong cuộc sống. Mỗi người dù hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có quyền hưởng thụ thông tin ở mức tối đa để vận dụng và tạo cơ hội cho chính mình. Đối với dân cư ở những khu vực khó khăn, thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin khoa học dạy cách làm giàu, thông tin để hướng thiện và lên án cái xấu, thông tin giải trí lành mạnh… tất cả đều rất quan trọng. Cần cụ thể hóa chủ trương lớn, mục tiêu tốt đẹp đó bằng hoạt động thực tế, đem lại lợi ích thực sự cho nhân dân.

Hiền Thu

Quay trở lại