FE_View_Detail

8 tỉnh triển khai thí điểm đưa thông tin về cơ sở(17/08/2011)

Một buổi phát thanh ở cơ sở. (Nguồn: Internet)

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2011.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chọn ra 8 tỉnh triển khai thí điểm các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo tại các địa phương.

Năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai tại 21 tỉnh, trong đó có 8 tỉnh triển khai thí điểm cả 3 dự án là Quảng Trị, Cao Bằng, Nghệ An, Kiên Giang, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Dự án 1 “Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông” với mục tiêu nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở cấp xã ở 21 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thực hiện chương trình.

Đối với dự án 2 “Đầu tư, nâng cấp trạm phát lại phát thanh truyền hình, Đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn bản và thiết bị nghe - xem tại các điểm sinh hoạt cộng đồng”, Bộ sẽ thực hiện đối với 7 tỉnh điểm từ nguồn vốn của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về triển khai dự án 3 “Sản xuất các trương trình truyền hình và sản xuất các xuất bản phẩm theo chuyên đề”, Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia dự kiến đặt hàng với 5 đài phát thanh truyền hình của 5 tỉnh gồm: Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Kiên Giang, mỗi Đài sản xuất và phát sóng trên địa bàn 12 phóng sự, tài liệu, phổ biến kiến thức.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ thiết lập 2 cụm thông tin đối ngoại tại 2 khu vực cửa khẩu gồm: Khu vực thác Bản Giốc - tỉnh Cao Bằng; Khu vực cửa khẩu Lao Bảo - tỉnh Quảng Trị.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Quay trở lại