FE_View_Detail

Tuần lễ “Dinh dưỡng và phát triển”(16/10/2011)
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, từ ngày 16-23/10, Sở Y tế chủ trì triển khai chương trình an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em trên địa bàn Thành phố.

Với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển nguồn lương thực-thực phẩm tại địa phương, góp phần đảm bảo an ninh dinh dưỡng và bình ổn giá cả” Tuần lễ “Dinh dưỡng và phát triển” năm nay tập trung nâng cao nhận thức và thực hành của người dân về dinh dưỡng hợp lý, phòng chống các bệnh mãn tính liên quan đến dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; khuyến khích người dân tự tạo ra nguồn lương thực, thực phẩm, biết cách chế biến, bảo quản thực ăn, thực hiện dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo an ninh thực phẩm và dinh dưỡng.

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động chuyên môn về dinh dưỡng và phát triển như tập huấn, nói chuyện về “10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý”, đa dạng hóa bữa ăn hướng dẫn thực hành cách chọn thực phẩm an toàn; chế biến ăn bổ sung cho trẻ, phục hồi dinh dưỡng cho trẻ; tổ chức bữa ăn dinh dưỡng hợp lý trong gia đình, dinh dưỡng dự phòng các bệnh mạn tính không lây, dinh dưỡng tuổi học đường…

Tại khu vực ngoại thành,chú trọng tập huấn kỹ thuật cho nông dân làm VAC, kỹ thuật nuôi trồng một số con giống cây trồng tại địa phương tạo nguồn thực phẩm, cách bảo quản, cách chế biến sản phẩm…

Để thông điệp của Tuần lễ “Dinh dưỡng và phát triển” đến với đông đảo người dân, nâng cao nhận thức cộng đồng, công tác truyền thông được triển khai dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú trên các kênh thông tin đại chúng, hệ thống truyền thông cơ sở, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ, biểu diễn văn nghệ quần chúng với các hình thức văn hóa dân gian: hát chèo, thơ, dân ca, kịch, tấu, hò vè…

PV

Quay trở lại