FE_View_Detail

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo “Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng”(27/10/2011)
Ngày 25/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị định 97/2008/NĐ-CP và triển khai xây dựng Nghị định mới về Internet. Hơn 300 đại biểu đến từ các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, các Sở TT&TT trong cả nước, đại diện các doanh nghiệp viễn thông đã tới dự và tham gia ý kiến.

Nghị định 97/2008/NĐ-CP được ban hành ngày 28/8/2008 quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Sau 3 năm triển khai, nhiều bất cập vẫn tồn tại như: phát triển các đại lý Internet không gắn với quy hoạch, số đại lý Internet vi phạm các quy định quản lý của nhà nước còn nhiều, nội dung thông tin xấu trên mạng và tình trạng game bạo lực còn tiếp diễn. Thực tế đó đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Nghị định 97/2008/NĐ-CP.

Dự thảo “Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng” (thay thế Nghị định 97) gồm 9 chương, 60 điều, quy định chi tiết về: Những quy định chung; Dịch vụ Internet; Tài nguyên Internet; Dịch vụ trò chơi trực tuyến; Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; Trang thông tin điện tử; Người sử dụng Internet; An toàn thông tin và An ninh thông tin; Điều khoản thi hành.

Dự thảo được đăng tải lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân từ ngày 21/10 đến 20/12/2011 tại website của Bộ Thông tin và Truyền thông, địa chỉ:

 http://mic.gov.vn/layyknd/Trang/default1.aspx

Theo Website Bộ TT&TT

Quay trở lại