FE_View_Detail

Sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND: Tăng cường quản lý ngành kết hợp với quản lý lãnh thổ(27/10/2011)
Hà Nội hiện có 4.410 trạm BTS, tính đến hết năm 2011 sẽ có thêm 2.000 trạm BTS đã được Sở TT&TT phê duyệt. Hà Nội là một trong những địa phương sớm nhất phủ sóng điện thoại di động trên toàn Thành phố. Tuy nhiên công tác quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình thu, phát sóng thông tin di động vẫn còn nhiều bất cập.

Tại Hội nghị Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND Thành phố Hà Nội do Sở TT&TT Hà Nội tổ chức sáng ngày 20/10, việc triển khai công tác quản lý đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn Thành phố được triển khai chặt chẽ. Trong 2 năm qua, Sở đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng Bưu chính – Viễn thông; hướng dẫn cơ sở thực hiện Quyết định 114/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát song thông tin di động; xây dựng và triển khai đề án “Đầu tư xây dựng dùng chung cơ sở hạ tầng trạm BTS” cũng như tổ chức ký kết với 07 doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung cơ sở hạ tầng trạm BTS và chỉnh trang các trạm BTS có sẵn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm…

Tại các quận, huyện, thị xã, các phòng Văn hóa – Thông tin đã tham mưu UBND ban hành quy trình cấp phép xây dựng trạm BTS theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, đồng thời đưa ra bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, niêm yết công khai các yêu cầu về thủ tục hồ sơ để các tổ chức cá nhân có nhu cầu lắp đặt trạm BTS biết và thực hiện. Do vậy, việc cấp phép trạm BTS đảm bảo đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông. Từ năm 2009 đến nay có 459 trạm BTS được cấp phép hoạt động, đạt 10,4% tổng số trạm BTS hiện có trên địa bàn Thành phố.

Đối với các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động đã xây dựng từ trước năm 2008, các quận, huyện, thị xã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý, cấp phép xây dựng.

Cùng đó công tác thanh, kiểm tra được tiến hành thường xuyên. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về thanh tra  việc kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình trạm BTS, Sở TT&TT đã thanh, kiểm tra 4.795 trạm BTS đang phát song của 07 doanh nghiệp viễn thông, trong đó có 3.697 trạm BTS được cấp giấy chứng nhận kiểm định và có 3.236 trạm BTS/3.697 trạm BTS đã được công bố sự phù hợp. Việc xây dựng hạ tầng, quản lý và sử dụng trạm BTS tại các doanh nghiệp có sự phân cấp phức tạp dẫn đến việc quản lý, thực hiện việc kiểm định và công bố sự phù hợp đối với trạm BTS còn chậm…

Việc xây dựng và lắp đặt trạm BTS của các doanh nghiệp còn hạn chế, một số doanh nghiệp, nhà thầu làm tắt không theo quy trình, hướng dẫn của quận, huyện, thị xã, không xin phép xây dựng, thi công vào ban đêm… gây bức xúc trong nhân dân. Đó là lý do cơ bản khiến cho việc cấp phép xây dựng trạm BTS ở một số quận, huyện không thể triển khai được, như quận Đống Đa, huyện Đan Phượng, Phúc Thọ.

Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Phạm Quốc Bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung (nhà trạm, cột BTS) tích cực đàm phán, hợp tác trên cơ sở cùng có lợi và vì lợi ích chung của xã hội; đồng thời, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn còn tồn tại trong quá trình xây dựng và vận hành trạm các BTS.

Hiện nay, Sở đang gấp rút hoàn thành Quy hoạch phát triển Bưu chính – Viễn thông Thành phố Hà Nội đến năm 2020, trong đó có quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung. Cùng với các văn bản pháp quy đã và đang triển khai, Quy hoạch là căn cứ phát triển hệ thống trạm BTS trên địa bàn Thành phố thật sự khoa học và hiệu quả, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

 

PV

Quay trở lại