FE_View_Detail

Hội nghị tập huấn Luật Bưu chính, Viễn thông và Tần số vô tuyến điện(22/10/2010)
Sáng ngày 12/10, Sở TT&TT tổ chức Hội nghị “Tập huấn Luật Bưu chính viễn thông và Tần số vô tuyến điện” cho phòng Văn hóa - Thông tin các quận, huyện, thị xã; doanh nghiệp bưu chính - viễn thông trên địa bàn. Giới thiệu các văn bản pháp quy là lãnh đạo, chuyên viên các Vụ Bưu chính, Cục Viễn thông, Cục Tần số - Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Tại Hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu Luật Bưu chính, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính; Luật Tần số vô tuyến điện và Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin & Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện, sử dụng chung tần số vô tuyến điện; Luật Viễn thông và Nghị định số 25/2011/ NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Viễn thông.

      

Một số điểm mới của Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính như: Thứ nhất, Nghị định quy định điều kiện về tài chính để doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính là: mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có tương ứng đối với từng loại hình cung ứng dịch vụ cụ thể: đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam; đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam. Thứ hai, vềhoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định các dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô dưới 15 tỷ đồng Việt Nam phải thẩm tra nhưng không phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, những dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô từ 15 tỷ đồng Việt Nam trở lên thì phải thẩm tra và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời, khi thẩm tra để cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư nói trên, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư phải lấy ý kiến thẩm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính theo phân cấp quản lý để đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý đầu tư và quản lý nhà nước về bưu chính. Thứ ba, về bồi thường thiệt hại, Nghị định quy định việc bồi thường thiệt hại trực tiếp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. Liên quan đến mức giới hạn bồi thường thiệt hại bên cạnh việc kế thừa các quy định còn phù hợp tại các văn bản trước đây thì Nghị định đã điều chỉnh lại mức giới hạn bồi thường thiệt hại dựa trên cơ sở phương thức vận chuyển (vận chuyển bằng đường hàng không hoặc vận chuyển bằng phương thức khác) cho phù hợp với thực tế.

 

           

Kết luận Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao ý kiến đóng góp của các phòng văn hóa thông tin quận, huyện, các doanh nghiệp và yêu cầu phòng văn hóa thông tin, đài phát thanh các quận, huyện sớm tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân địa phương để Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.

 

Quang Hải

Quay trở lại