FE_View_Detail

Hà Nội: Tăng cường quản lý quảng cáo rao vặt và đại lý internet(10/10/2011)
Sáng 9/9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội thảo giao ban thực hiện Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 và Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội. Tới dự Hội thảo có đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, các Phòng Văn hóa – Thông tin (VHTT) quận, huyện và các doanh nghiệp viễn thông.

Thực hiện Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các đại lý Internet và Kế hoạch số 167/KH-UBND quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt (QCRV) trên địa bàn được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong việc tham gia quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Về quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt, chỉ tính riêng từ tháng 6 đến nay, Sở đã ban hành 04 văn bản đề nghị doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 461 số điện thoại QCRV vi phạm (công văn đề nghị cắt lần thứ 12, 13, 14 và 15), nâng tổng số điện thoại QCRV đề nghị ngừng dịch vụ lên 1.635 số. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông chưa có chủ trương khôi phục các số điện thoại vi phạm.

Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet, tiếp tục tăng cường thanh tra – kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt vi phạm tái diễn. Trong tháng 8/2011, Thanh tra Sở đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với 04 đại lý, tổng số tiền phạt là 12 triệu đồng; chuyển hồ sơ 01 vụ về Phòng VHTT quận xử lý và Phòng đã tham mưu UBND quận quyết định xử phạt 3 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã xử lý tổng số 14 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt là 22,5 triệu đồng, tạm giữ 28 case máy tính. Tính đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra các doanh nghiệp và 37 đại lý Internet trên địa bàn 29 quận, huyện, thị xã, xử phạt hành chính 71,9 triệu đồng và tạm giữ 38 case máy tính.

Tại hội thảo, ý kiến tham luận của các đại biểu ghi nhận những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quản lý QCRV và hoạt động của các đại lý Internet. Các bảng QCRV miễn phí sau khi được quy hoạch đã phát huy vai trò tích cực. Các doanh nghiệp viễn thông sẵn sàng tham gia kinh phí, nguồn lực đầu tư cho các bảng này. Quy trình cắt số điện thoại QCRV vi phạm cũng được các đại biểu thống nhất: phòng VHTT quận, huyện thống kê gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông gửi công văn đề nghị cắt dịch vụ tới doanh nghiệp viễn thông; doanh nghiệp viễn thông xác nhận lại với khách hàng thông tin này; sau cùng, nếu thấy vi phạm sẽ chính thức cắt. Quy trình này hạn chế khả năng cắt nhầm, xin khôi phục lại, tái phạm… Một số địa bàn như Sơn Tây, Long Biên không có số điện thoại QCRV tái phạm, các điểm Internet tuân thủ khoảng cách với trường học, thời gian giới hạn đến 23h hàng ngày.

Tuy nhiên, những tồn tại cũng được hội thảo nhìn nhận thẳng thắn: chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe; vai trò quản lý tại các quận, huyện chưa thực hiện đều tay; các nhà mạng hành xử thiếu nghiêm túc và triệt để (chưa tiến hành cắt số QCRV theo yêu cầu, để đại lý Internet lách các quy định về hợp đồng đường truyền); quy hoạch bảng QCRV còn bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; hoạt động QCRV biến tướng tinh vi, khó xóa bỏ.

Riêng đối với công tác thanh tra, dưới góc độ phòng chống tội phạm được ngành công an chia sẻ, việc kiểm tra thường xuyên thông tin đối tượng vào, ra, sử dụng dịch vụ, các điều kiện kinh doanh tại đại lý Internet sẽ mang lại hiệu quả quản lý cao hơn so với việc tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành định kỳ.

Nhật Thu

Quay trở lại