Tin tức

Bộ TTTT chủ động đề xuất chính sách đột phá để đi đầu trong CMCN 4.0

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Bộ TTTT phải giữ vai trò dẫn dắt, đi đầu trong đổi mới tư duy, thử nghiệm những cách làm mới, chủ động đề xuất cơ chế chính sách có tính đột phá, cùng các Bộ, Ngành liên quan tích cực hợp tác, hỗ trợ để nước ta có thể trở thành những nước đi đầu trong cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0”

Ngày 8/9/2018, tại trụ sở Bộ TTTT, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đến làm việc với Bộ TTTT. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các các doanh nghiệp (DN), tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ,  trong những năm qua đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đóng góp vào những thành tựu chung trong đó có vai trò rất quan trọng của Ngành TTTT. Toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra. “Có thể nói, Ngành TTTT ngày càng khẳng định vị trí và vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, kinh tế – xã hội, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của Ngành TTTT thời gian qua như Bộ TTTT đã làm tốt vai trò kiến tạo, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường viễn thông. Các DN viễn thông đầu tư, xây dựng tạo lập cơ sở hạ tầng mạng lưới tốc độ cao, băng thông rộng, vùng phủ lớn. Ngành công nghiệp điện tử, viễn thông có bước phát triển mới. Nhiều doanh nghiệp lớn đã chuyển sang tự chủ nghiên cứu, chế tạo và sản xuất như Tập đoàn Viettel, VNPT và nhiều doanh nghiệp khác.

Công nghiệp CNTT đã trở thành một ngành kinh tế lớn, có tốc độ tăng trưởng nhanh (đạt tăng trưởng trên 20%/năm trong hơn 10 năm qua). Các lĩnh vực bưu chính, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản, in phát hành tiếp tục có bước phát triển, phục vụ hiệu quả cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc sai sự thật, thông tin xấu, độc; đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin ngày càng cao và đa dạng cũng như nâng cao dân trí, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng có vai trò hết sức quan trọng. Thủ tướng đánh giá cao việc hình thành lực lượng chuyên trách với đội ngũ kỹ thuật tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ TTTT với vai trò quan trọng , là hạ tầng trong việc bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng.

Bên cạnh những kết quả đạt được Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Ngành TTTT như: Triển khai quy hoạch báo chí chậm; quản lý báo chí, mạng xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập; thông tin phản bác, xử lý khủng hoảng truyền thông chưa kịp thời; Công tác tham mưu cơ chế, chính sách vẫn còn những trường hợp chậm, chất lượng chưa cao thậm chí còn để xảy ra sai sót, vi phạm; tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại qua các thiết bị đa phương tiện còn cao; Công tác cải cách hành chính của Bộ có mặt còn chậm…

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, Thủ tướng cho rằng, chúng ta cần tiến tới một nền kinh tế số, xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT), tiến tới Chính phủ số, phát triển thương mại điện tử (TMĐT), xây dựng thành phố thông minh, áp dụng nhanh hơn, tốt hơn trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật (IoT), tự động hóa, robot, dữ liệu lớn… hiện đang làm thay đổi mô hình kinh doanh, phương thức hoạt động trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng đồng ý với các đề xuất của Bộ TTTT để bắt kịp CMCN 4.0 và yêu cầu “Cần tiến hành số hóa quốc gia càng nhanh càng tốt. Chuyển đổi số phải là nền tảng đi sâu vào mọi ngành, lĩnh vực, tổ chức, DN của cả khu vực công và tư. Bộ TTTT phải giữ vai trò dẫn dắt công tác này, đi đầu trong đổi mới tư duy, thử nghiệm những cách làm mới, chủ động đề xuất cơ chế chính sách có tính đột phá, cùng các bộ, ngành liên quan tích cực hợp tác, hỗ trợ để nước ta có thể trở thành một trong những nước đi đầu trong CMCN 4.0”.

Toàn cảnh buổi làm việc

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ là công tác quản lý báo chí. Bộ cần khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch báo chí theo kết luận của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, bảo đảm khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các biện pháp mới, mạnh mẽ của Chính phủ, các cấp, các ngành trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Đấu tranh phản bác đối với những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc; xử lý nghiêm các vi phạm.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý báo chí, thông tin điện tử và mạng xã hội. Có giải pháp hiệu quả để giám sát, quản lý các mạng xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT để phân tích dự báo xu thế thông tin và những vấn đề nổi cộm trên mạng xã hội.

Tăng cường công tác quản lý đối với các nhà xuất bản và hoạt động xuất bản, bảo đảm theo đúng các quy định của Luật Xuất bản, khắc phục các sai sót trong hoạt động xuất bản.

Tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật, tháo gỡ các khó khăn để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng viễn thông. Chỉ đạo xây dựng một số doanh nghiệp dẫn đầu, đầu tầu cho CMCN 4.0.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông từ khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo để nước ta chuyển từ nước nhập khẩu thành nước sản xuất các sản phẩm này, từ nước gia công phần mềm cho nước ngoài thành nước phát triển phần mềm.

Ứng dụng công nghệ cao để ngày càng có nhiều sản phẩm CNTT mang nhãn hiệu “Made in Viet Nam”, đưa nước ta thành cường quốc về CNTT, hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển thông minh trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Công nghiệp công nghệ thông tin không chỉ sản xuất các sản phẩm dân dụng mà còn phục vụ quốc phòng, an ninh như vệ tinh viễn thám, ra đa, thiết bị bay không người lái, hệ thống chỉ huy điều khiển…

Triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Chú trọng việc đào tạo, chuyển đổi nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ và sản xuất của CMCN 4.0.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phát triển CPĐT giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025, trong đó chú trọng hoàn thiện một số thể chế như cơ chế đầu tư mua sắm, thuê sản phẩm dịch vụ CNTT, định danh điện tử cho tổ chức cá nhân… Khẩn trương xây dựng khung kiến trúc CPĐT Việt Nam, hướng tới Chính phủ số và dữ liệu mở tiếp cận cuộc CMCN 4.0… 

Tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân, DN trong lĩnh vực CNTT-TT.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những thành tích đã đạt được và  chúc Ngành TTTT luôn xứng đáng với 10 chữ vàng truyền thống của Ngành “Trung thành, Dũng cảm, Tận tuỵ, Sáng tạo, Nghĩa tình”, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng nhau chung sức đồng lòng vì mục tiêu xây dựng đất nước. Chính phủ sẽ luôn đồng hành với Ngành TTTT trên con đường khó khăn nhưng đầy ý nghĩa này.

http://ictvietnam.vn/files/tccntt/source_files/2018/09/08/dsc-8620-1-160955-080918-42.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu

Cũng tại Hội nghị đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghiệp – CNTT.

Về lĩnh vực Báo chí, Truyền thông, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu Bộ TTTT tiếp tục nghiên cứu để tham mưu hoàn thiện các quy định pháp luật trong của lĩnh vực báo chí, truyền thông, đặc biệt lưu ý về một số quy định liên quan đến tôn chỉ mục đích, về báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, tên miền, quy định về trích dẫn, đưa lại thông tin, về công ty công nghệ cung cấp thông tin với công ty truyền thông. Những quy định chưa  hoàn thiện  và thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực này chưa tương xứng với yêu cầu, việc xử lý vi phạm rất nhẹ, không đủ sức răn đe để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh.

Bộ TTTT cũng cần khẩn trương thực hiện Quy hoạch báo chí tạo điều kiện cho những cơ quan báo chí chủ lực, cơ quan báo chí lớn có đông bạn đọc, bạn xem, bạn nghe đài phát triển thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước, đóng vai trò chủ lực định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội, tổ chức lại các cơ quan nhà nước khác theo định hướng Quy hoạch.

http://ictvietnam.vn/files/tccntt/source_files/2018/09/08/dsc-8734-bo-truong-160956-080918-33.jpg

Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu

Báo cáo tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã khẳng định: “Thời gian qua, Ngành TTTT ngày càng khẳng định vị trí và vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, kinh tế – xã hội, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

Cụ thể, lĩnh vực bưu chính, hiện không chỉ làm dịch vụ chuyển phát thư, báo mà đang dần trở thành nền tảng cho thương mại điện tử (TMĐT), logistics và Chính phủ điện tử (CPĐT). Bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới điểm phục vụ, năng lực vận chuyển, đa dạng hóa các dịch vụ nhằm phát triển lành mạnh thị trường bưu chính, phục vụ hiệu quả cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân trên khắp các vùng, miền của đất nước. Tổng doanh thu của lĩnh vực đạt 30.000 tỷ đồng/năm, với tốc độ tăng trưởng 35% đến 40%/năm.

Về lĩnh vực Viễn thông, Bộ TTTT đã làm tốt vai trò kiến tạo, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường viễn thông trên nguyên tắc đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa xã hội, nhà nước và DN. Tương lai viễn thông trở thành hạ tầng kết nối vạn vật, kết nối 4.0; tổng doanh thu 350.000 tỷ/năm (15 tỷ USD), tăng trưởng hàng năm 6%. Phấn đấu đưa Việt Nam trở lại trong Top 10 quốc gia phát triển về viễn thông trên thế giới như những năm 2008-2010. Việt Nam đã làm được các sản phẩm công nghiệp điện tử – viễn thông như tổng đài, BTS, Truyền dẫn, smartphone, Set-top-box…; thúc đẩy sản xuất chip điện tử, kế hoạch sản xuất ra chip 5G vào năm 2019. Việt Nam phấn đấu nằm trong Top 5 quốc gia về công nghệ thiết bị viễn thông, sản xuất được vi mạch xuất khẩu.

Lĩnh vực CNTT đã thể hiện là một ngành kinh tế lớn và chủ lực của Việt Nam trong CMCN 4.0. Với trên 20.000 DN phần mềm và dịch vụ CNTT. CNTT là một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước, tăng trưởng hàng năm 15%; Tổng doanh thu 9 tỷ USD. CNTT đã thúc đẩy CPĐT, chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, các lĩnh vực của đời sống, xã hội như y tế, giáo dục, giao thông, thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, IoT. Phấn đấu đưa Việt Nam nằm trong Top 30 thế giới.

Về An toàn Thông tin (ATTT), an ninh mạng, ATTT trên không gian mạng, thu thập thông tin, giám sát thông tin trên mạng, phát hiện các vấn đề trên mạng, chặn lọc thống nhất thông tin độc hại đã được bảo đảm. Các công cụ về ATTTT, an ninh mạng, phòng chống tấn công mạng bằng công cụ Made in Việt Nam đã được phát triển, phấn đấu đưa Việt Nam vào top 20 thế giới về công nghệ an ninh mạng, ATTT.

http://ictvietnam.vn/files/tccntt/source_files/2018/09/08/dsc-8448-1-160955-080918-42.jpg

http://ictvietnam.vn/files/tccntt/source_files/2018/09/08/dsc-8446-1-160955-080918-42.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu nghe giới thiệu về Trung tâm Giám sát ATTT mạng Quốc gia

Về công nghiệp Quốc phòng An ninh (QPAN), trong tương lai sẽ phát triển thêm các DN làm công nghiệp QPAN, kể cả các DN tư nhân, nhằm tạo thành một nền công nghiệp QPAN của quốc gia. Xây dựng đầy đủ nền QPAN quốc gia lưỡng dụng, có sự tham gia của các DN điện tử viễn thông. Hiện các sản phẩm Việt Nam đã làm được như: Máy thông tin, Rada… tiến tới phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, làm chủ thiết kế, tích hợp, công nghệ lõi, nằm trong Top 20 nước trên thế giới.

Về công nghiệp nội dung số, là ngành công nghiệp giúp tăng trưởng ngành viễn thông, là môi trường cho các DN nhỏ và vừa. Trong tương lai sẽ thúc đẩy phát triển các sản phẩm nội dung số có chọn lọc, khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến, tạo lập tài nguyên số phục vụ nhu cầu đa dạng để học tập, nghiên cứu, giải trí, kết nối, truyền thông, kinh doanh,… bảo tồn nét văn hóa – lịch sử, hướng đến thị trường quốc tế. Phấn đấu tổng doanh thu 800 triệu USD, tăng trưởng 18% năm, gần 30% doanh thu viễn thông

Về lĩnh vực báo chí, PTTH, đã làm tốt vai trò là kênh thông tin, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội; kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Tập trung thông tin, tuyên truyền đầy đủ về thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; chủ trương, chính sách của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Sắp tới đối với các cơ quan báo chí sẽ tinh gọn bộ máy; trong lĩnh vực phát thanh truyền hình sẽ ứng dụng công nghệ trong quản lý nội dung; hình thành một số cơ quan báo chí đa phương tiện lớn; ứng dụng CNTT trong quản lý; với trang tin điện tử sẽ tăng cường quản lý, xây dựng công cụ giám sát; với mạng xã hội Việt Nam chiếm 60-70% thị phần.

Về lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, tiếp tục góp phần giữ vững định hướng chính trị, ổn định xã hội, nâng cao dân trí và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; phục vụ công tác thông tin đối ngoại; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nội dung các xuất bản phẩm đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và đáp ứng nhu cầu đọc của xã hội. Hiện có 59 nhà xuất bản, tăng trưởng 31%, tập trung xây dựng một số nhà xuất bản lớn; ứng dụng CNTT trong quản lý nội dung…

http://ictvietnam.vn/files/tccntt/source_files/2018/09/08/dsc-8755-tang-tranh-tem-160956-080918-65.jpg

Bộ TTTT kính tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bức tranh ghép tem về Bác Hồ

Để bắt kịp CMCN 4.0 như kỳ vọng của Thủ tướng, Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT đã đề xuất các kiến nghị, trong đó Bộ TTTT chủ trì xây dựng hệ sinh thái số Việt Nam, trọng tâm là mạng xã hội Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Hệ sinh thái số bao gồm mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, trình duyệt, hệ điều hành và phần mềm diệt virus, trong đó quan trọng nhất là mạng xã hội và công cụ tìm kiếm. Việc xây dựng hệ sinh thái số Việt Nam sẽ huy động chủ yếu các nguồn lực xã hội, các DN, không nhất thiết là công ty nhà nước nhưng phải là DN Việt.

Nếu không có hệ sinh thái nội dung số Việt Nam, mạng xã hội Việt Nam thì chúng ta không có sức mạnh đàm phán với Facebook, Google. Họ sẽ tiếp tục không tuân thủ pháp luật Việt Nam, trong khi chúng ta lại không cắt dịch vụ”, Quyền Bộ trưởng cho hay. 

Bộ TTTT cũng đặt mục tiêu trở thành cường quốc phần mềm, xuất khẩu phần mềm với mục tiêu tăng trưởng 20% mỗi năm trên cơ sở hiện Việt Nam có khoảng 9.000 DN với tổng doanh thu 3,8 tỷ USD. Với số lượng lớn như vậy, chỉ cần có 10 công ty doanh thu tỷ USD là bộ mặt của ngành sẽ khác.

http://ictvietnam.vn/files/tccntt/source_files/2018/09/08/dsc-8459-1-160955-080918-42.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bộ TTTT

Quyền Bộ trưởng cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TTTT xây dựng chiến lược phát triển công nghệ AI quốc gia, công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0 đồng thời đặt kỳ vọng mảng sản xuất thiết bị đầu cuối của Việt Nam sẽ chiếm 60% thị trường này và tiến tới xuất khẩu. Bộ cũng đề xuất thành lập Cục Công nghiệp ICT trên cơ sở Vụ CNTT với nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất thiết bị đầu cuối, thiết bị mạng lưới “Made in Vietnam”, đẩy mạnh ngành công nghiệp điện tử, trong đó có công nghiệp quốc phòng và phát triển IoT, công nghệ 4.0.

Lan Phương

Đề xuất lập Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia, hướng đến Top 3 ASEAN về chỉ số cạnh tranh toàn cầu

Theo đại diện Bộ TT&TT, hướng đến mục tiêu Top 20 thế giới và Top 3 ASEAN về chỉ số cạnh tranh toàn cầu vào năm 2030, Bộ TT&TT đề xuất thành lập Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia do Thủ tướng đứng đầu.

Thông tin trên được ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hoá (Bộ TT&TT) đưa ra tại Diễn đàn Cao cấp CNTT Việt Nam 2019 (ICT Summit) tổ chức vào ngày 8/8/2019.

Theo ông Nguyễn Thành Phúc, tầm nhìn của Đề án chuyển đổi số Quốc gia sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia số và nền kinh tế số hàng đầu trong khu vực.

Theo ông Nguyễn Thành Phúc, tầm nhìn của Đề án chuyển đổi số Quốc gia sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia số và nền kinh tế số hàng đầu trong khu vực.Chia sẻ về Đề án Chuyển đổi số quốc gia, theo ông Phúc, trong quá trình chuyển đổi số, Việt Nam sẽ gặp những thách thức sau: các doanh nghiệp có nguy cơ phá sản nếu chậm chuyển đổi số; vấn đề bảo vệ tính riêng tư; nguy cơ an ninh mạng; hình thành các mối quan hệ mới trong không gian mạng chưa có tiền lệ; thiếu nhân lực ICT; nguy cơ mất việc làm vì chuyển đổi số.

Bên cạnh những thách thức, ông Phúc cho rằng, Việt Nam cũng đang có không ít cơ hội cho nền kinh tế khi chuyển đổi số như thoát bẫy thu nhập trung bình; thông minh hoá các lĩnh vực kinh tế xã hội (giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp, điện lực…); tăng năng suất lao động; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; tăng cường hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh đó là những cơ hội cho xã hội gồm công khai minh bạch, giảm tham nhũng; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách số hay sẽ giúp Chính phủ phát huy hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Thành Phúc, tầm nhìn của Đề án chuyển đổi số Quốc gia sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia số và nền kinh tế số hàng đầu trong khu vực.

Theo ông Phúc, tầm nhìn của Đề án chuyển đổi số Quốc gia sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia số và nền kinh tế số hàng đầu trong khu vực, nơi thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới. Bên cạnh đó, mọi người đều có thể tham gia, không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số, đồng thời giữ gìn những giá trị cơ bản của con người.

Mục tiêu của Đề án đến năm 2030 sẽ nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế thông qua các mục tiêu như kinh tế số tăng trưởng hàng năm 20%, năng suất lao động tăng trưởng hàng năm 8-10%; Top 20 thế giới và Top 3 ASEAN về chỉ số cạnh tranh toàn cầu. Ngoài ra, còn có mục tiêu xây dựng Chính phủ minh bạch và hiệu quả hơn, lọt Top 50 về chỉ số Chính phủ điện tử.

Mục tiêu cũng bao gồm xây dựng một xã hội số, trong đó 100% người dùng di động được sử dụng mobile payment (thanh toán di động); eID (định danh điện tử) được phát triển và sử dụng rộng rãi; người dân được sống an toàn, hạnh phúc trong không gian mạng; 100% người dân có Internet băng rộng, điện thoại thông minh.

Lộ trình chuyển đổi số Việt Nam gồm 3 giai đoạn, giai đoạn 1 (2020-2022) tăng tốc sẽ bao gồm việc đẩy nhanh số hoá các lĩnh vực, các ngành công nghiệp; chuyển đổi số nền kinh tế, chuyển đổi xã hội, chuyển đổi số cơ quan nhà nước. Giai đoạn 2 (2023-2025) sẽ là giai đoạn cạnh tranh, chuyển đổi số nâng cao năng suất lao động, tạo ra các nguồn tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Giai đoạn 3 (2026 -2030) là giai đoạn chuyển đổi phát triển nền kinh tế số, xã hội số toàn diện.

Để thực hiện điều này, các cơ quan quản lý cần xây dựng môi trường pháp lý chung cho chuyển đổi số gồm thực hiện Sandbox cho mô hình kinh doanh mới, sản phẩm, dịch vụ số mới cũng như rà soát, sửa đổi các Luật để thúc đẩy chuyển đổi số.

“Đề án cũng đề xuất thành lập Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia do Thủ tướng đứng đầu. Trong đó Bộ TT&TT sẽ là cơ quan thường trực”, ông Phúc nói.

Đối với các địa phương, sau khi Đề án được phê duyệt, các Bộ, ngành, địa phương cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung, KPI (chỉ tiêu) theo từng giai đoạn.

Trên cơ sở đó, Bộ TT&TT sẽ xây dựng, tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số và có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong từng thời kỳ.

NK /ICTNews

Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông gặp mặt cán bộ nữ nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Sáng 18/10, nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10-1930-20/10/2019), Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt nữ công đoàn viên của Sở. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở và 125 nữ công đoàn viên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ và đồng chí Hoa Thanh Hải tặng hoa chúc mừng nữ công đoàn viên

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Sở Nguyễn Tiến Sỹ nêu rõ, Công đoàn Sở TT&TT có hơn 125 công đoàn viên là nữ, trong đó nhiều cán bộ nữ giữ các vị trí chủ chốt của các phòng, đơn vị, đặc biệt, một đồng chí nữ là Phó Giám đốc Sở. Trong những năm qua, nữ công đoàn viên của Sở đã phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Sở Thông tin và Truyền thông và của ngành nói chung. Nhiều cán bộ nữ nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp Sở, là những tấm gương điển hình cho tính gương mẫu, tận tụy trong công việc. Ở gia đình, các chị còn làm tốt thiên chức làm mẹ, chăm lo cho tổ ấm gia đình.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Sở đã tặng hoa và chúc chị em phụ nữ luôn mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống.

Cũng tại buổi gặp mặt, các nữ công đoàn viên đã được nghe PGS. TS Trần Vân Khánh, Trưởng bộ môn Bệnh học phân tử, Khoa Kỹ thuật y học, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gen-Protein, Đại học Y Hà Nội nói chuyện chuyên đề về gen và các vấn đề liên quan trực tiếp tới sức khỏe con người.

Minh Ngọc

Trung tâm Giao dịch Công nghệ Thông tin & Truyền thông Hà Nội: 15 năm – Một chặng đường

Tối ngày 11/10, Trung tâm Giao dịch Công nghệ Thông tin & Truyền thông đã tổ chức kỉ niệm sinh  15 năm thành lập, đánh dấu một chặng đường hình thành và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn nhưng đã thu được những thành công đáng ghi nhận

Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin Hà Nội được thành lập chính thức ngày 01/10/2004 đến năm 2008 đổi tên thành Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội , là đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, trung tâm tự hào là đơn vị tiên phong trong hỗ trợ các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) .

Trong suốt 15 năm , Trung tâm luôn là nơi hội tụ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT & TT tạo thành một môi trường kinh doanh và hợp tác toàn diện. Đến nay, Trung tâm đã hoàn thiện hệ thống dịch vụ bao gồm: Dịch vụ khai thác hạ tầng tòa nhà; Dịch vụ Công nghệ thông tin; Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư, hỗ trợ chuyển giao công nghệ; Dịch vụ truyền thông, tổ chức sự kiện.

Trải qua những ngày đầu khó khăn, đến nay Trung tâm đã và đang ngày càng vươn mình phát triển về quy mô, cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng dành cho doanh nghiệp như dịch vụ khai thác hạ tầng tòa nhà, cho thuê văn phòng, hội nghị, hội thảo. Cung cấp các dịch vụ thiết kế website, quản trị website. Tư vấn phát triển nguồn lực và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Với lĩnh vực đầu tư,chuyển giao công nghệ, Trung tâm là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư các dự án nói chung và các dự án ứng dụng CNTT nói riêng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, bao gồm: Tư vấn Quản lí dự án ứng dụng CNTT, Tư vấn điều tra, khảo sát hạ tầng, ứng dụng CNTT phục vụ lập dự án, lập thiết kế thi công, tư vấn lập dự án ứng dụng CNTT; Tư vấn giám sát; Tư vấn lựa chọn nhà thầu…

Đặc biệt, trong lĩnh vực tư vấn phát triển doanh nghiệp, Trung tâm đã đưa vào hoạt động với 3 hình thức tư vấn thiết thực bao gồm: Tư vấn phát triển nguồn nhân lực thông qua Sàn Giao dịch việc làm (Hanoiwork.vn/Vieclamhanoi.org.vn) do Trung tâm xây dựng và phát triển. Hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được thực hiện thông qua Cổng thông tin Doanh nghiệp Hà Nội (hanoibusiness.vn/hanoibusiness.com.vn) do Trung tâm xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là trong xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, hoạt động tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo (Start-up) được thực hiện thông qua Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội (Hanoi Innovative Business Incubator of Information Technology – HBI-IT). Đây là Vườn ươm đầu tiên trong lĩnh vực CNTT được thành lập bởi UBND thành phố Hà Nội, dưới sự điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nhằm thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ xoay quanh việc tuyển chọn, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT. Đến nay, Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội đã trải qua 03 khóa đào tạo. Nhiều starups đã được đào tạo kỹ năng quản trị kinh doanh, kỹ năng lập kế hoạch, những phương thức quản lý doanh nghiệp, và các kỹ năng mềm khác. Nhiều doanh nghiệp đã kêu gọi đầu tư thành công thông qua các hội nghị xúc tiến đầu tư, góp phần phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp thu được thành công.

Nhân dịp này, ông Vũ Tấn Cương – Giám đốc Trung tâm đã cùng toàn thể cán bộ nhân viên ôn lại những kỉ niệm, những khó khăn từ ngày đầu thành lập Trung tâm. Ông mong muốn các cán bộ nhân viên Trung tâm ngày càng đoàn kết, cố gắng để trung tâm ngày càng lớn mạnh, phát triển hơn nữa, xứng đáng là đơn vị tiên phong của Thủ đô trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin & Truyền thông.

Thông qua hoạt động kỉ niệm ngày thành lập, toàn thể lãnh đạo Trung tâm cùng các cán bộ nhân viên có dịp hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm, từ đó  nâng cao tình đoàn kết, cùng nhau phấn đấu nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, cùng nhau xây dựng và phát triển ngày càng lớn mạnh.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Giám đốc Vũ Tấn Cương ôn lại kỉ niêm cùng các cán bộ nhân viên

Khai mạc hội sách Hà Nội năm 2019

Sáng ngày 2/10/2019 tại Di sản Hoàng thành Thăng long đã diễn ra lễ khai mạc Hội sách Hà Nội năm 2019 với chủ đề “ Hà Nội-thành phố vì hòa bình”.

        Sáng ngày 2/10 UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng Bộ Thông tin & Truyền thông đã tổ chức chương trình Hội sách Hà Nội lần thứ VI năm 2019 với chủ đề ”Hà Nội-thành phố vì hòa bình”.  Đây cũng là một hoạt động ý nghĩa chào mừng  kỉ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019) và 20 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu UNESCO Thành phố vì hòa bình.

         Năm 2019, hội sách được UBND Thành phố Hà Nội cùng Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức lớn hơn mọi năm về qui mô, hơn 200 gian hàng với đầy đủ thể loại sách phong phú,đa dạng bao gồm: sách thiếu nhi; văn học; văn hóa xã hội; kinh tế; khoa học; sách điện tử và thiết bị số….  Hội sách năm nay còn thu hút được sự tham gia của một số cơ quan ngoại giao tại Hà Nội( In-đô-nê-xi-a, Séc, I-ta-li-a, Pháp, Ấn Độ) Hiệp hội Xuất bản các nước Đông Nam Á, Hiệp hội Xuất bản Phi-líp-pin, Hiệp hội xuất bản Mi-an-ma, Tổ chức Thành phố Sách KOTA BUKU (Ma-lai-xi-a) và 14 nhà xuất bản đến từ Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a và Sing-ga-po. Đây là cơ hội để các đơn vị đến với Hội Sách được giao lưu, hội nhập trong lĩnh vực xuất bản quốc tế và có các hoạt động giao dịch, ký kết, hợp tác liên kết xuất bản và mua bán, trao đổi bản quyền.

Tới dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng thành viên của các đại sứ quán và nhiều đọc giả trong và ngoài nước. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho biết, Hội sách Hà Nội lần thứ VI – năm 2019 là hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019) và kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”. Năm nay, Hội Sách Hà Nội nhận được sự phối hợp, tham gia tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông nên quy mô tổ chức lớn hơn so với các kỳ hội sách trước đây, thu hút nhiều đơn vị xuất bản uy tín trong và ngoài nước tham dự.

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Hội Sách

              Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội sách Hà Nội năm 2019

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông-Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định, từ xa xưa, cha ông ta luôn nêu cao tinh thần hiếu học: Học để làm người, học để có kiến thức góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Trong 5 năm qua Hà Nội luôn là một trong những thành phố tổ chức tốt các hội sách, góp phần nâng tao tinh thần hiếu học của nhân dân.

   Đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo-Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi lễ

Với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Hội Sách Hà Nộiđến nayđã qua 5 lần tổ chức. Qua mỗi lần tổ chức, Hội Sách đều mang một dấu ấn thành công riêng, thu hút được sự tham gia đông đảo của các đơn vị  xuất bản, phát hành, truyền thông trong nước, quốc tế; sự hưởng ứng, đón nhận của bạn đọc không chỉ trên địa bàn Thành phố mà còn có sức hút với bạn đọc các địa phương trong khu vực, khẳng định được thương hiệu  của Hội Sách Hà Nội.


Hội sách Hà Nội 2019 nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân

Ngoài ra tại hội sách Hà Nội năm 2019 còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa  nghệ thuật  giao lưu đặc sắc của sinh viên nhiều trường đại học ; giao lưu với Diễn giả: TS. Nguyễn Mạnh Hùng với chương trình “sống không rác”,  giao lưu “Xu hướng xuất bản tại các nước ASEAN” với các khách mời đến từ Hiệp hội Xuất bản ASEAN, các nhà xuất bản trong và ngoài nước…

Bên cạnh đó tại hội sách lần này còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “ Ký ức mùa thu” tái hiện lại Lễ thượng cờ lịch sử đầu tiên trong ngày Hà Nội được giải phóng (10-10-1954) do Trung tâm Bảo tồn Di sản Hoàng Thành Thăng Long thực hiện.

Một số hình ảnh tại hội sách:

Tái hiện lễ thượng cờ lịch sử trong ngày Hà Nội  giải phóng
(Chương trình giao lưu với các nhân chứng lịch sử)
Một số hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại Hội sách
Một số hoạt động văn hóa nghệ thuật của sinh viên các trường đại học

Hội sách sẽ kết thúc vào ngày 6/10.

Hội thảo “Phân tích dữ liệu và Tài chính số trong xu hướng quản trị doanh nghiệp thời đại 4.0”

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra rất nhiều thách thức, tác động đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và quản trị doanh nghiệp nói riêng. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp cần thay đổi và áp dụng giải pháp quản trị doanh nghiệp mới để tận dụng tốt cơ hội và giải quyết những thách thức mới đặt ra.Do đó, để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội nâng cao năng lực quản trị hiện đại thông qua việc vận dụng thành tựu cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào hoạt động kinh doanh thực tế của mình, Trung tâm Giao dịch CNTT&TT Hà Nội – Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Hội truyền thông thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Phân tích dữ liệu và Tài chính số trong xu hướng quản trị doanh nghiệp thời đại 4.0” vào ngày 14/9/2019 tại tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, số 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Tham dự Hội thảo có các starups của Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội khóa III và đặc biệt là đông đảo các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Thành phố Hà Nội, cùng các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội, Trưởng ban quản lý Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội – Vũ Tấn Cương cho biết, Hội thảo “Phân tích dữ liệu và Tài chính số trong xu hướng quản trị doanh nghiệp thời đại 4.0” sẽ bắt đầu chuỗi các hoạt động nhằm trang bị cho các doanh nghiệp Hà Nội các kiến thức, kỹ năng ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản trị doanh nghiệp hiện đại, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đ/c Vũ Tấn Cương – Giám đốc Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội, Trưởng ban quản lý Vườn ươm doanh nghiệp Công nghệ Thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Mạnh Hưng

Nội dung chính của Hội thảo được diễn giả Jean Y. Foo, đến từ Singapore, là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Tufts tại Viện Gordon và Viện Lãnh đạo Tufts, đồng thời là thành viên sáng lập của Hiệp hội doanh nhân chuyên nghiệp người Mỹ gốc Á ở Boston trình bày.

Bài thuyết trình đã tập trung giới thiệu về các nguyên lý, xu hướng và triển vọng của sự chuyển đổi các ngành kinh tế bằng việc ứng dụng “ Phân tích dữ liệu” và “ Tài chính kỹ thuật số”. Đây là hai vấn đề cốt lõi chi phối các hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai. Với những nội dung chủ yếu, được thiết kế riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm: Dịch vụ dữ liệu, phân tích dữ liệu, nguyên tắc cơ bản về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển doanh nghiệp; Định hướng và chuyển đổi tài chính toàn diện, tài chính kỹ thuật số thế hệ 1 đến 3, ứng dụng Blockchain trong bảo mật tài chính và công nghệ tài chính; Giới thiệu các nghiên cứu điển hình về phân tích dữ liệu và tài chính kỹ thuật số đã được áp dụng trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.

Diễn giả Jean Y. Foo trình bày các nội dung của Hội thảo. Ảnh: Mạnh Hưng

Việc ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp doanh nghiệp đổi mới cách thức quản trị, nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí, đồng thời đáp ứng nhanh, chính xác mọi nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghệ này cũng đòi hỏi nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị toàn diện các lĩnh vực bao gồm: quản trị chiến lược, tài chính, nhân lực, sản xuất và marketing… cho doanh nghiệp.

Tại buổi Hội thảo, nhiều ý kiến và câu hỏi về việc làm gì để có thể ứng dụng những thành tựu công nghệ đó cho doanh nghiệp, đồng thời, giải quyết đúng đắn bài toán phát triển doanh nghiệp trên con đường khởi nghiệp.

           Kết thúc chương trình Hội thảo, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Lê Văn Quân đã cảm ơn diễn giả Jean Y. Foo và mong muốn sẽ tiếp tục có thêm những buổi hội thảo thú vị giúp các starups cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển hơn nữa trên con đường khởi nghiệp trong tương lai.

Đồng chí Lê Văn Quân – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, phát biểu kết thúc chương trình Hội thảo Ảnh: Mạnh Hưng

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa cho Diễn giả Jean Y. Foo . Ảnh: Mạnh Hưng
Ban tổ chức, các startup, các đơn vị doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các cơ quan báo chí chụp ảnh lưu niệm Ảnh: Mạnh Hưng

Hội thảo “Phân tích dữ liệu và Tài chính số trong xu hướng quản trị doanh nghiệp thời đại 4.0” đã mang đến thông tin bổ ích, thiết thực giúp các chủ doanh nghiệp tiếp cận và đón đầu xu thế ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản trị doanh nghiệp hiện đại, qua đó tối ưu hóa nguồn lực, tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao vị thế của doanh nghiệp.

                                                                                         Thanh Hoa

Trung tâm Giao dịch CNTT&TT HN tổ chức du lịch nghỉ dưỡng cho nhân viên hè 2019.

Trung tâm Giao dịch CNTT&TT HN tổ chức du lịch nghỉ dưỡng cho nhân viên hè 2019.

Được sự nhất trí của lãnh đạo Sở thông tin và Truyền thông, Ban giám đốc Trung tâm Giao dịch CNTT & TT, Công đoàn Trung tâm đã tổ chức chuyến tham quan, nghỉ mát cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động cùng gia đình tại huyện đảo Cát Bà – Hải Phòng từ ngày 28/6 đến ngày 30/6.

Việc tổ chức nghỉ mát hàng năm cho nhân viên là một trong những hoạt động thường niên được Ban Giám đốc Trung tâm thường xuyên quan tâm, chú trọng nhằm mang lại niềm vui, những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng cho toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của Trung Tâm. Đồng thời, đây cũng là thời gian để toàn thể nhân viên trong Trung tâm được giao lưu, tăng cường sự đoàn kết giữa các cá nhân. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Trung tâm nhìn nhận đánh giá những nỗ lực, phấn đấu của tất cả mọi người trong Trung tâm trong suốt suốt 6 tháng làm việc đã qua. Đây là lần thứ 2 Trung tâm tổ chức du lịch tại huyện đào Cát Bà, lần đầu tiên đã cách đây 12 năm. Lần này trở lại huyện đảo Cát Bà đã trở thành một chuyến du lịch ý nghĩa bởi lần đầu tiên Trung tâm đã thu hút được hơn 100 thành viên đoàn. Không chỉ là công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm mà còn là những người thân vợ, chồng, con của mỗi nhân viên. Từ khi thành lập Trung tâm đây là lần đầu tiên thu hút được đông đảo thành viên tham gia nhất.

Tối ngày 29/6, toàn đoàn đã cùng nhau tham gia buổi Gala Dinner với chủ đề “ Cát Bà 2019”. Đó thật sự là một buổi tối vui vẻ, nhiệt huyết nhưng cũng rất ấm cúng, cở mở. Với sự thể hiện của hàng loạt các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Những chơi trò chơi vui nhộn cho các cháu cùng những câu hỏi và câu trả lời thú vị, những phần quà dễ thương khiến các cháu nhỏ vô cùng háo hức.

Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, toàn đoàn đã đến thăm đảo Khỉ một trong những địa điểm du lịch lý tưởng cho du khách mỗi khi đến với Cát Bà.

Chuyến du lịch đã góp phần kết nối các thành viên Trung tâm. Ai ai cũng mong trong những năm tiếp theo Ban giám đốc Trung tâm, Công đoàn Trung tâm tiếp tục có những chuyến đi bổ ích và thú vị hơn nữa.

Một vài hình ảnh về chuyến tham quan du lịch đảo Cát Bà 2019:Sở TTTT HN tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019)

Sở TTTT HN tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019)

Để tỏ lòng nhớ ơn tới các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và tri ân thân nhân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách có công với cách mạng, sáng 22/7, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019).

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các Phó Giám đốc: đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, đồng chí Đặng Vũ Tuấn cùng lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Đặc biệt là sự có mặt của 25 công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Sở là thân nhân các gia đình chính sách có công với cách mạng. Trong đó có 7 đồng chí đang làm việc, công tác tại Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với hy sinh xương máu của các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và mất mát thiệt thòi của con em các gia đình chính sách. Bí thư Đảng ủy Sở mong muốn, thân nhân của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh nói chung và toàn thể công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Sở nói riêng tiếp tục công tác tốt, đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần xây dựng Sở Thông tin và Truyền thông ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào việc xây dựng Thủ đô, đất nước.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt cho các thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Chánh Thanh tra Sở cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Sở thời gian qua đã luôn quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng. Đồng thời, đồng chí mong muốn những năm sau Sở nên đổi mới cách thức, thay vì trao quà, tổ chức kỷ niệm tại Sở, nên tổ chức trực tiếp đến thăm hỏi các gia đình chính sách điều đó sẽ ý nghĩa hơn và thiết thực hơn đối với gia đình có công với mạng.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện thân nhân các gia đình chính sách phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Vũ Tấn Cương – Giám đốc Trung tâm Giao dịch công nghệ Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Lãnh đạo Sở, Công Đoàn Sở đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân đầy ý nghĩa này. Giám đốc Trung tâm giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông khẳng định, sự quan tâm, động viên thiết thực của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đồng chí trong cơ quan là nguồn động viên to lớn giúp đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Vũ tấn Cương, Giám đốc Trung tâm Giao dịch công nghệ Thông tin và Truyền thông biểu tại buổi lễ gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã trao tặng 25 phần quà cho thân nhân của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh.

Lãnh đạo Sở tặng quà cho các cán bộ là thân nhân của các anh hùng liệt sỹ

Chiều cùng ngày, Trung tâm giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông cũng có buổi gặp mặt, trao quà cho 7 công chức, viên chức, người lao động là thân nhân của các gia đình có công với cách mạng.

Trung tâm giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức buổi gặp mặt

Trung tâm giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức buổi gặp mặt

                                                                                                                        Thanh Huyền

Ưu tiên chuyển giao, làm chủ công nghệ từ nước ngoài vào VN trong lĩnh vực công nghiệp CNTT

Ưu tiên chuyển giao, làm chủ công nghệ từ nước ngoài vào VN trong lĩnh vực công nghiệp CNTT

Theo Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, công nghiệp CNTT, công nghiệp điện tử là 1 trong 8 lĩnh vực được chú trọng, ưu tiên chuyển giao.

Đề án mới được Thủ tướng Chính phủ xác định ngành TT&TT và cụ thể là lĩnh vực công nghiệp CNTT, công nghiệp điện tử là một trong những ngành, lĩnh vực ưu tiên thúc đấy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam (Ảnh minh họa: Internet)

Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030’’ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tại Quyết định 1851.

Đề án nhằm định hướng chính sách hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là các công nghệ nguồn, công nghệ cao, công nghệ nền tảng nhằm nhanh chóng đổi mới công nghệ, rút ngắn khoảng cách về trình độ, năng lực công nghệ so với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, góp phần cơ cấu lại các ngành kinh tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó một số ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và tăng cường bảo đảm an ninh – quốc phòng.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam góp phần thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; tập trung phát triển một số ngành ưu tiên: TT&TT, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, y tế, tài nguyên và môi trường. Trong đó, chú trọng một số lĩnh vực: công nghiệp CNTT, công nghiệp điện tử; cơ khí chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghệ xây dựng, giao thông, hạ tầng; công nghệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; dược phẩm, chẩn đoán và điều trị bệnh; đồng thời, nâng cao năng lực công nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.

Để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, Đề án xác định rõ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới, đó là: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

Xác định định hướng ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực theo từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu đổi mới, trình độ sản xuất và năng lực làm chủ, tự thiết kế, sáng tạo công nghệ trong nước; Triển khai hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; Hợp tác quốc tế; Công tác thông tin, tuyên truyền.

Đối với nhóm giải pháp về xác định định hướng ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực theo từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu đổi mới, trình độ sản xuất và năng lực làm chủ, tự thiết kế, sáng tạo công nghệ trong nước, Đề án xác định rõ 8 lĩnh vực sẽ được chú trọng tập trung thời gian tới, trong đó có lĩnh vực công nghiệp CNTT, công nghiệp điện tử.

Đáng chú ý, theo Phụ lục của Quyết định 1851 mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong lĩnh vực công nghiệp CNTT, công nghiệp điện tử, nội dung cụ thể về định hướng ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam gồm có: các công nghệ cao, công nghệ nguồn phục vụ phát triển hạ tầng CNTT, phát triển mạng 5G, phát triển các phần mềm, đặc biệt là phần mềm nhúng trong các thiết bị phần cứng, điện tử, viễn thông; công nghệ để chế tạo các loại linh kiện điện tử, mạch vi điện tử để phát triển các thiết bị như thiết bị ngoại vi, máy vi tính, đồ điện tử gia dụng, thiết bị nghe nhìn, pin mặt trời, các loại chip vi xử lý, các bộ điều khiển (bộ điều khiển khả trình PLC, bộ điều khiển CNC…).

Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ KH&CN chủ trì tổng hợp kế hoạch triển khai các nội dung của Đề án trên cơ sở đề xuất của bộ, ngành, địa phương; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai Đề án; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức sơ kết và tổng kết tình hình thực hiện Đề án; định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai Đề án; đề xuất sửa đổi, bổ sung kế hoạch triển khai các nội dung của Đề án trên cơ sở ý kiến thống nhất bằng văn bản với bộ, ngành, địa phương có liên quan khi cần.

Bộ KH&CN cũng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc cập nhật, bổ sung, sửa đổi định hướng ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực theo từng giai đoạn ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, phù hợp thực tiễn và khả năng làm chủ công nghệ trong nước; xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước chi cho các nhiệm vụ KH&CN về tìm kiếm thông tin công nghệ, bí quyết công nghệ và chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam thuộc các chương trình KH&CN cấp quốc gia…

M.T

Thêm 2 phần mềm Cổng dịch vụ công được Bộ TT&TT công bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Thêm 2 phần mềm Cổng dịch vụ công được Bộ TT&TT công bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Danh sách phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, tỉnh được Bộ TT&TT đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật hiện có 7 phần mềm. Hai phần mềm mới được bổ sung vào danh sách là DGOV 1.0 và SAVIS e-Gate 3.0.

DGOV phiên bản 1.0 và SAVIS e-Gate 3.0 là 2 phần mềm vừa được bổ sung vào Danh sách phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, tỉnh đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật (Ảnh minh họa: Internet)

Tổ chức thẩm định và đánh giá các phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, tỉnh là một trong những nhiệm vụ Bộ TT&TT giao Cục Tin học hóa triển khai nhằm thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Nghị định 61) và Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 61.

Thực hiện nhiệm vụ trên, từ cuối năm ngoái cho đến nay, Bộ TT&TT đã đánh giá và lần lượt công nhận 7 hệ thống phần mềm của 7 doanh nghiệp  đáp ứng bộ tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (phiên bản 1.0) đã được Bộ ban hành hồi tháng 10/2018.

Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, Danh sách phần mềm cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh được Bộ TT&TT đánh giá đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật đã có 7 phần mềm, bao gồm: bao gồm: “Cổng Dịch vụ công và phần mềm hệ thống một cửa điện tử VNPT iGate trên nền tảng VNPT eGov 2.0” (VNPT iGate), phiên bản 2.0.0 của Tập đoàn VNPT; “Phần mềm Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử”(O-PUS) phiên bản 2.0 của Nhật Cường; “Cổng Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử Viettel” (V1Gate) phiên bản 2.0.

“Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử FPT.eGov phiên bản 1.0 của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS); Cổng Dịch vụ công và Phần mềm Một cửa điện tử EFY Việt Nam (EFY-eCS) phiên bản 5.0 của Công ty cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam; Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử DGOV phiên bản 1.0 của Công ty Cổ phần Công nghệ số thông minh; Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tích hợp liên thông SAVIS e-Gate 3.0 trên nền tảng số SAVIS Digital Gov 2.0 của Công ty cổ phần Công nghệ SAVIS.

Trong đó, DGOV phiên bản 1.0 và SAVIS e-Gate 3.0 là 2 phần mềm vừa được đánh giá, công nhận vào đầu tháng 7/2019.

Cả 7 phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh nêu trên đều được Bộ TT&TT đánh giá đáp ứng các yêu cầu chung; yêu cầu về chức năng, hiệu năng và an toàn bảo mật; đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Được biết, thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục thẩm định, đánh giá và công nhận các phần mềm Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn để các bộ, ngành, địa phương có thêm lựa chọn trong việc triển khai áp dụng tại bộ, ngành, địa phương mình. Danh sách các hệ thống phần mềm này sẽ liên tục được Cục Tin học hóa  – Bộ TT&TT cập nhật, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (mic.gov.vn) và Cục Tin học hóa (aita.gov.vn).

Vân Anh