Tin tức

Hoàn Kiếm: Nâng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

Ngày 4/3, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ đã chủ trì buổi làm việc với UBND quận Hoàn Kiếm về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2019.

Theo báo cáo của quận Hoàn Kiếm, bám sát chỉ đạo của TP, những năm qua và năm 2019, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả. Các ứng dụng do TP triển khai được thực hiện quyết liệt và hiệu quả; công tác đảm bảo an toàn – an ninh thông tin được quận quan tâm; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin được chú trọng.

 Đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông đã tới kiểm tra thực tế tại bộ phận “Một cửa” UBND phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Đặc biệt, nhiều chỉ tiêu theo Chương trình mục tiêu của thành phố được hoàn thành như: 100% các phường được kết nối mạng diện rộng; 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quận được thực hiện trên môi trường mạng; 100% phường có Trang thông tin điện tử (sub-portal) trên Cổng thông tin điện tử của quận; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp phường và 50% cấp phòng, ban quản lý nhà nước đã đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin…

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được thực hiện mang lại nhiều thuận lợi cho tổ chức công dân. Quận cũng đã bố trí máy tính, máy quét có nối mạng Internet, mạng không dây để người dân sử dụng đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 tại bộ phận “Một cửa” quận và 18 phường. Năm 2019, cấp quận đã tiếp nhận 4.616 hồ sơ trực tuyến mức 3, 4; cấp phường tiếp nhận 12.889 hồ sơ.

Đáng chú ý, thực hiện đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, UBND quận Hoàn Kiếm đã thực hiện chuyển đổi sử dụng chữ ký số chuyên Chính phủ thay thế chữ ký số chuyên dùng thành phố. Quận đã hoàn thành việc khảo sát và dự kiến triển khai dự án số hóa dữ liệu bằng nguồn vốn ngân sách đối với các lĩnh vực: tư pháp, tài nguyên môi trường, lao động thương binh và xã hội, văn hóa thông tin… Quận cũng đã trang bị 193 máy tính bảng Ipad cho đối tượng lãnh đạo quận, thủ trưởng các phòng, ngành quản lý nhà nước, lãnh đạo 18 phường thuộc quận.

Tuy nhiên, quận cũng thẳng thắn chỉ ra nhận thức của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ các đơn vị về ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Việc số hóa dữ liệu lĩnh vực hộ tịch, bảo trợ xã hội thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai còn chậm…. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Kỳ ghi nhận công tác ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Cùng với kết quả đã đạt được và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu những kiến nghị của quận cũng như của cơ sở đã nêu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, Giám đốc Nguyễn Ngọc Kỳ cũng nhấn mạnh, ngoài những lĩnh vực trong thẩm quyền, một số mặt công tác khác như: số hóa dữ liệu, các phần mềm ứng dụng, thủ tục hành chính. Sở sẽ phối hợp với các Sở, ngành, kiến nghị TP cùng xem xét giải quyết.

Cùng ngày, đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông đã tới kiểm tra thực tế tại bộ phận “Một cửa” UBND phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

VIỆT AN/kinh tế đô thị

Đến 10/3 toàn bộ người Bưu điện sẽ được định danh, xác thực điện tử

Tiếp tục việc triển khai định danh, xác thực điện tử trên toàn quốc, Tổng công ty yêu cầu thời gian tới các đơn vị tập trung đẩy mạnh việc định danh, xác thực đối với toàn bộ cán bộ nhân viên, cộng tác viên của Bưu điện Việt Nam.

Theo đó, đến ngày 10/3 toàn bộ cán bộ, công nhân viên và cộng tác viên trên toàn mạng lưới sẽ được định danh, xác thực điện tử thông qua hệ thống PosID.

Việc định danh, xác thực điện tử nhằm quản lý được toàn bộ danh tính điện tử của cán bộ, công nhân viên, cộng tác viên trên toàn mạng lưới. Sau khi định danh, xác thực điện tử, cán bộ, công nhân viên, cộng tác viên sẽ được cấp 01 tài khoản PostID và có thể sử dụng tài khoản này đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống của các đơn vị khác có kết nối với Bưu điện để thực hiện các giao dịch điện tử mà không cần phải khai báo, tạo tài khoản và xác thực thông tin.

Tổng công ty yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt cho các chuyên viên về việc định danh xác thực điện tử và yêu cầu các cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản trên hệ thống PostID.

Đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc, giám đốc đơn vị phân công cán bộ xác minh và cán bộ phê duyệt để thực hiện việc định danh điện tử. Tùy thuộc quy mô số lượng cán bộ, nhân viên thuộc khối văn phòng để tổ chức định danh, xác thực điện tử theo từng phòng hoặc chung cho khối văn phòng. Trường hợp thực hiện chung cho khối văn phòng, lãnh đạo đơn vị hoặc trưởng phòng tổ chức hành chính là người thực hiện chức năng phê duyệt. Trường hợp thực hiện theo từng phòng, trưởng phòng là người thực hiện chức năng phê duyệt.

Đối với các chức danh lao động ngoài khối văn phòng và cộng tác viên, việc xác minh, phê duyệt được thực hiện tại các bưu cục. Giao dịch viên thực hiện chức năng xác minh, người được giao nhiệm vụ kiểm soát thực hiện chức năng phê duyệt.

Cán bộ công nhân viên và cộng tác viên chịu trách nhiệm về các giấy tờ đã cung cấp và các thông tin cung cấp, nhập trên hệ thống PostID. Cán bộ được giao nhiệm vụ xác minh, phê duyệt và giám đốc, trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin của CBNV, CTV của đơn vị trên hệ thống PostID và đảm bảo tài khoản PostID được cấp cho đúng người.

Việc định danh, xác thực điện tử đối với các CBNV và CTV của các đơn vị sẽ hoàn thành trước ngày 10/3/2020.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc phối hợp xây dựng, tích hợp giải pháp định danh, xác thực điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng hệ thống định danh xác thực PostID. Để triển khai rộng rãi, Tổng công ty cũng đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho các bưu điện tỉnh, thành phố.

Bên cạnh việc yêu cầu các cán bộ công nhân viên và cộng tác viên của Bưu điện Việt Nam đi đầu trong việc đăng ký tài khoản, Bưu điện Việt Nam hỗ trợ miễn phí cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp trong việc định danh, xác thực điện tử.

Theo đó các cá nhân, tổ chức có thể tự đăng ký trên hệ thống PosID sau đó mang giấy tờ đến bưu điện gần nhất để kiểm tra, xác minh, kích hoạt tài khoản, hoặc trực tiếp đến điểm giao dịch của Bưu điện xuất trình giấy tờ để được hỗ trợ tạo tài khoản. Ngoài ra các nhân viên bưu điện cũng chủ động giới thiệu và tạo tài khoản PosID cho các khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của Bưu điện.

Với những dữ liệu khách hàng hiện có, Bưu điện Việt Nam sẽ cung cấp tài khoản PostID cho các cá nhân, tổ chức đã được xác minh này và tuyên truyền, hướng dẫn để khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu nộp hồ sơ trực tuyến sẽ sử dụng để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia.

LINH PHƯƠNG/Kinh tế Đô thị

An ninh mạng Việt Nam chuyển biến tích cực trong năm 2019

Số vụ tấn công trực tuyến ở Việt Nam năm 2019 đã giảm hơn 30% so với năm 2018, xếp vị trí thứ 17 trên toàn cầu.

Đối với tấn công ngoại tuyến trong năm 2019, Việt Nam có số tấn công ngoại tuyến đứng vị trí thứ 6 trên toàn thế giới với tổng lượng giảm hơn 10% so với năm 2018.

Theo Kaspersky, năm 2019, Việt Nam có 371.979.051 sự cố tấn công ngoại tuyến. Với số lượng sự cố giảm đáng kể, Việt Nam từ vị thứ 2 với 415.592.714 sự cố năm 2018 đã xuống vị trí thứ 6 trên toàn cầu năm 2019. Singapore là quốc gia có tỷ lệ tấn công ngoại tuyến thấp nhất khu vực Đông Nam Á (34,8%) vào năm 2019, tương ứng với vị trí thứ 130 trên thế giới.

Cũng theo báo cáo, Việt Nam xếp thứ 17 trên toàn thế giới với 75.004.388 sự cố đe doạ trực tuyến trong năm 2019, tương ứng với 40% người dùng bị tấn công bởi các mối đe dọa từ Internet. Singapore có số lượng tấn công trực tuyến thấp nhất Đông Nam Á với 4.657.235, đứng ở vị trí thứ 156 trên toàn cầu.

Việt Nam xếp thứ 17 trên toàn thế giới về sự cố đe doạ trực tuyến trong năm 2019

5 mối đe dọa trực tuyến hàng đầu ở Đông Nam Á là: Mã độc ẩn trong các website – rất dễ gặp khi người dùng truy cập vào trình duyệt web bị nhiễm mã độc hoặc các quảng cáo trực tuyến; Mã độc trong tệp/chương trình được người dùng vô tình tải xuống từ Internet; Tệp đính kèm độc hại từ email trực tuyến; Mã độc ẩn trong tiện ích mở rộng trên trình duyệt; và Tệp chứa mã độc hoặc bị điều khiển bằng phương thức C&C (command-and-control) từ máy chủ của hacker.

Dữ liệu từ Kaspersky cũng cho thấy sự cố gây ra do nguồn đe dọa mạng ở Việt Nam trong năm 2019 đã giảm 49,75% so với năm 2018 (5.335.619 xuống còn 2.681.360 sự cố), xếp ở vị trí thứ 30 trên toàn thế giới.

Đối với các nước Đông Nam Á, số lượng sự cố gây ra do nguồn đe dọa mạng ở Indonesia xếp vị trí thứ 32, Philippines xếp thứ 37, Thái Lan xếp thứ 38, Malaysia ở vị trí thứ 40, trong khi Singapore đứng thứ 10 trên toàn thế giới với số lượng cao nhất Đông Nam Á (11.785.878 sự cố).

“Năm 2019 chứng kiến sự cải thiện đáng kể của bối cảnh an ninh mạng tại Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức của người dùng và khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng của doanh nghiệp. Mặc dù những thay đổi này đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho người dùng Việt Nam, nhưng chúng ta cần phải đề cao cảnh giác trước tội phạm mạng vì chúng chắc chắn vẫn đang tiếp tục gây lây nhiễm mã độc nhiều nhất có thể”, ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á cho biết.

Hải Phong/Vietnamnet


Hưởng ứng kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Chiều ngày 04/3/2020, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Sở TT&TT. Hưởng ứng hoạt động kỷ niệm này toàn bộ 32 nữ nhân viên Trung tâm Giao dịch đã có mặt đông đủ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ – Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại lế kỷ niệm

Thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ – Giám đốc Sở tặng hoa và gửi lời chúc mừng tới tất cả chị em nhân ngày kỷ niệm 8/3, ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của các nữ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, góp phần vào những thành tựu, bước phát triển của Ngành Thông tin và Truyền thông và mong chị em tiếp tục phát huy năng lực làm việc để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng thời làm tròn vai trò người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Tiếp nối các thế hệ phụ nữ trên toàn thế giới và truyền thống quý báu của Phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua Phụ nữ Việt Nam nói chung và Phụ nữ của Trung tâm Giao dịch Công nghệ TT&TT nói riêng đã không ngừng phấn đấu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đó cũng là nền tảng quan trọng giúp chị em phụ nữ ngày càng hoàn thiện mình để đóng góp cho nhiệm vụ chính trị chung của Ngành.

Thay mặt toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở TT&TT, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa – Tổ trưởng tổ Công đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông đã gửi tới lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Công đoàn Sở đã tổ chức buổi họp mặt ý nghĩa, đầm ấm, là cơ hội để lãnh đạo cơ quan lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đ/c nữ nhân viên trong cơ quan. Sự quan tâm này sẽ trở thành động lực để chị em tiếp tục cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh trong lế kỷ niệm:

Đ/c Nguyễn Ngọc Kỳ – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng
1 số tiết mục văn nghệ chúc mừng tại lễ kỷ niệm

Thanh Huyền

Ảnh: Mạnh Hưng

Trung tâm giao dịch Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Đại hội chi bộ.

Thực hiện kế hoạch số 48/KH/ĐU ngày 15/08/2019 của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc tổ chức Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông (nhiệm kỳ 2020 – 2025), chiều 11/03, Trung tâm giao dịch Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) tiến hành tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Đảng ủy viên – Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông, các đồng chí Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông cùng toàn thể 18 Đảng viên của Chi bộ.

Đồng chí Vũ Tấn Cương, Bí thư Chi bộ – Giám đốc Trung Tâm Giao dịch CNTT&TT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đại hội tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ Trung tâm giao dịch CNTT&TT nhiệm kỳ 2017 – 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ; Bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2022; Tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông trình Đại hội Đảng Bộ Sở lần thứ IV.

Thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị trình trước Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ Trung tâm đã tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ. Với tổng số đảng viên là 18 đảng viên, 09 đảng viên nữ và 09 đảng viên nam, 94.44% số đảng viên đạt trình độ đại học và trên đại học, có 02 đảng viên dự bị đang trong thời gian thử thách Chi bộ Trung tâm đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong các năm từ 2017 – 2019, Chi bộ Trung tâm Giao dịch CNTT&TT đều được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Chi bộ đặc biệt nhấn mạnh việc khắc phục những khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 và quyết tâm cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ đặt ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2022 cùng tập thể Trung tâm Giao dịch xây dựng một Chi bộ vững mạnh luôn hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn cũng như công tác Đảng.

Đại hội diễn ra thành công trong không khí trang trọng, khẩn trương với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ, đã lựa chọn được 04 đồng chí vào Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm:

  • Đồng chí Vũ Tấn Cương (được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ),
  • Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa (được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư),
  • Đồng chí Nguyễn Minh Tân (chi ủy viên),
  • Đồng chí Nguyễn Thị Huế (chi ủy viên).

Một số hình ảnh tại đại hội:

Đảng viên Chi bộ bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022

Bài viết: Thanh Hiền

Ảnh: Mạnh Hưng

Trung tâm Giao dịch CNTT và TT Hà Nội nỗ lực phòng, chống dịch Sars – Covid 2.

Trước những diễn biến nhanh, phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona – Sars – Covid 2, Trung tâm giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có những biện pháp đồng bộ, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch.

Trung tâm đã tổ chức 02 đợt (đợt 1: ngày 06/02/2020 và đợt 2: ngày 19/02/2020) phun thuốc khử trùng diệt khuẩn đồng bộ các khu vực công cộng, nơi sinh hoạt chung, hành lang và cầu thang toàn bộ tòa nhà. Bố trí nước rửa tay sát khuẩn ở các cửa ra vào, đặt biển chỉ dẫn và hướng dẫn trực tiếp các công dân, tổ chức tới làm việc có ý thức đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào tòa nhà.

Thực hiện rủa tay sát khuẩn trước khi vào tòa nhà. Ảnh: Tuấn Anh

Phòng Hành chính – Tổng hợp đã sát sao theo dõi tình hình di chuyển công tác của các đơn vị đang hoạt động tại tòa nhà, thống kê hoạt động của người nước ngoài, kịp thời nắm bắt tình hình di chuyển để sẵn sàng hợp tác với các đơn vị chức năng khi cần thiết. Đặc biết bố trí nước rửa tay sát khuẩn phục vụ nhu cầu của tất cả mọi người trước khi vào tòa nhà giao dịch công việc.

Phòng Kỹ thuật hạ tầng tòa nhà đã tăng cường công tác vệ sinh tại các khu vực công cộng như khu vệ sinh, thang máy,… Công tác vệ sinh được đặc biệt chú ý nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

Phòng Thông tin – Sự kiện tích cực phối hợp các phòng ban chuyên môn tuyên truyền về dịch thông qua nhiều hình thức khác nhau: Dán poster tại thang máy, dựng standee tại sảnh tầng 1, viết tin bài tuyên truyền trên website của Trung tâm, tổng hợp thông tin báo chí về dịch bệnh và công tác phòng chống dịch của thành phố Hà Nội, đồng thời cập nhật hàng ngày lên Slack để cán bộ, nhân viên Trung tâm nắm bắt thông tin kịp thời, đặc biệt là những chỉ đạo của Thành phố xung quanh việc phòng chống dịch bệnh.

Poster được dán tại thang máy của tòa nhà. Ảnh: Tuấn Anh

Hiện tại, dịch Sars – Covid 2 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và truyền thông tiếp tục duy trì các hoạt động đảm bảo công tác phòng chống dịch đảm bảo kịp thời, hiệu quả cao.

Thanh Hiền

63/63 tỉnh, thành phố đã kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia do VNPT xây dựng

Theo số liệu tính từ ngày 9/12/2019 đến ngày 13/2/2020, trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do VNPT xây dựng đã có 9/22 Bộ, cơ quan 63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp; 51.780 tài khoản đăng ký với trên 11,4 triệu lượt truy cập…

Ngày 9/12/2019, Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn) đã chính thức được khai trương. Cổng Dịch vụ công Quốc gia là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, không bỏ ai lại phía sau trong quá trình cải cách. Cổng DVCQG là đầu mối giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng. Cổng DVCQG lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công và đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cắt giảm thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng CNTT.

Tính ưu việt của Cổng Dịch vụ công Quốc gia thể hiện ở việc giảm thiểu tối đa thời gian khai báo thông tin cho người dùng. Theo đó, người dân, doanh nghiệp chỉ cần đăng ký 01 tài khoản tại địa chỉ dichvucong.gov.vn  để tra cứu thông tincũng như nộp hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính và dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Thông tin tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được lưu trữ và liên thông với các trang Dịch vụ công khác. Nhờ đó, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được tích hợp như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm… sau khi cá nhân, tổ chức đã cung cấp một lần thành công khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sẽ được tái sử dụng khi thực hiện đăng ký thủ tục lần sau và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống.

Người dân, doanh nghiệp chỉ cần đăng ký 01 tài khoản tại địa chỉ dichvucong.gov.vn  để tra cứu thông tincũng như nộp hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính và dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Người dân, doanh nghiệp chỉ cần đăng ký 01 tài khoản tại địa chỉ dichvucong.gov.vn  để tra cứu thông tincũng như nộp hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính và dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cổng được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho phép trả lời tự động các thắc mắc của người dân. Ngoài ra, với chức năng tiếp nhận, xử lý phản ánh trong giải quyết thủ tục hành chính, Cổng cũng sẽ phân tích, tổng hợp, phân hạng kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương. Với việc ra mắt Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân, doanh nghiệp chỉ cần đăng ký và ghi nhớ một tài khoản để truy cập hệ thống, tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu trạng thái, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, thông tin về cơ quan cung cấp dịch vụ công mà không bị phụ thuộc vào thời gian và giới hạn địa giới hành chính.

Với những lợi ích đem lại cho người dân và doanh nghiệp, số liệu tính từ ngày 9/12/2019 đến ngày 13/2/2020, trên cổng dịch vụ công quốc gia đã có 9/22 Bộ, cơ quan, 63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp; 51.780 tài khoản đăng ký với trên 11,4 triệu lượt truy cập…

Với kinh nghiệm của một nhà cung cấp giải pháp công nghệ số hiện đại, VNPT đã được lựa chọn đồng hành cùng Văn phòng Chính phủ xây dựng hệ thống Cổng dịch vụ Công quốc gia. Xác định việc triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia là một địa chỉ duy nhất kết nối liên thông với toàn bộ các cổng dịch vụ công của các Bộ ngành và địa phương nhằm phục vụ tra cứu và thực hiện các dịch vụ công trên không gian mạng,  VNPT đã dành nhiều nguồn lực tập trung đáp ứng các yêu cầu về băng thông kết nối, vấn đề an toàn an ninh mạng và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Thủ tướng Chính phủ giao cho Tập đoàn VNPT. Hệ thống hạ tầng Cổng dịch vụ công quốc gia được triển khai trên hạ tầng VNPT-IDC: Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier3 kết nối 63/63 Tỉnh thành trên toàn quốc và kết nối với quốc tế với tổng dung lượng chiếm 70% băng thông quốc tế tại Việt Nam.

Không chỉ được Chính phủ lựa chọn xây dựng Cổng DVCQG, mới đây, Tập đoàn VNPT còn là 1 trong 04 đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ Thanh toán điện tử trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cụ thể, Trung tâm VNPT Fintech thuộc Tập đoàn VNPT đã đưa các tính năng dịch vụ VNPT Pay vào cung cấp cho Cổng DVCQG gồm: thanh toán phí của các dịch vụ công bằng ví VNPT Pay và cổng thanh toán (thẻ, tài khoản ngân hàng nội địa, thẻ quốc tế của tất cả các ngân hàng).

Hiền Mai/vnmedia

Thách thức xử lý cạnh tranh trong thương mại điện tử

Thương mại điện tử đang phát triển mạnh và đặt ra nhiều thách thức với nhà quản lý, trong đó có vấn đề xử lý cạnh tranh trong lĩnh vực này đang ngày càng phức tạp.

trong thời gian gần đây, thương mại điện tử tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng. Nhưng đi liền với đó, các vấn đề quan ngại về cạnh tranh trong lĩnh vực này cũng ngày càng trở nên phức tạp hơn

Trong thời gian gần đây, thương mại điện tử tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng. Nhưng đi liền với đó, các vấn đề quan ngại về cạnh tranh trong lĩnh vực này cũng ngày càng trở nên phức tạp hơn

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương thì, trong thời gian gần đây, thương mại điện tử tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng. Nhưng đi liền với đó, các vấn đề quan ngại về cạnh tranh trong lĩnh vực này cũng ngày càng trở nên phức tạp hơn.

Thương mại điện tử – Việt Nam đã hội tụ đủ

Để giảm áp lực cạnh tranh, một số doanh nghiệp đã thực hiện những hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh, làm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường cạnh tranh, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, đồng thời, tạo ra thách thức cho các cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh và thương mại điện tử.

Bà Phạm Quế Anh, chuyên gia tư vấn độc lập nhấn mạnh, mô hình kinh doanh mới trong thương mại điện tử hiện nay đó là giữa người bán và người mua là nền tảng cung cấp dịch vụ trung gian kết nối (aggregator platform). Bản thân các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian kết nối họ không trực tiếp sản xuất sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ, nhưng họ kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng.

Điển hình như Grab, GoViet, Agoda, Airbnb… Hiện 5 lĩnh vực thương mại điện tử cạnh tranh năng động nhất thế giới đã có ở Việt Nam: lĩnh vực đặt phòng, đặt vé máy bay, vận chuyển hành khách bằng đường bộ, mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp, thời trang.

Cần áp dụng Luật linh hoạt

Mặc dù vậy, bà Quế Anh cũng thừa nhận, những vấn đề cạnh tranh trong thương mại điện tử giống như những vấn đề cạnh tranh trong hàng hóa bình thường, song nó có những đặc điểm mới cần lưu ý, xem xét một cách cẩn trọng để áp dụng Luật cạnh tranh một cách hiệu quả nhất.

Đó là thỏa thuận theo chiều dọc. Thỏa thuận này giúp tăng hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy cạnh tranh. Song một số dạng thỏa thuận theo chiều dọc trong thương mại điện tử có thể tác động hạn chế cạnh tranh: thỏa thuận phân phối có chọn lọc, thỏa thuận duy trì giá bán, điều khoản đảm bảo ngang giá – giết chết cạnh tranh về giá trên thị trường.

Bên cạnh đó, thỏa thuận theo chiều ngang giữa các đối thủ cạnh tranh với nhau về giá, sản lượng, thị trường hay trong đấu thầu được coi là luôn có tác động hạn chế cạnh tranh và bị cấm tuyệt đối bởi Luật cạnh tranh hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Một số dạng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang trong thương mại điện tử được bà Quế Anh đưa ra như việc sử dụng các công cụ, phần mềm giám sát giá và các thuật toán định giá; thỏa thuận ấn định giá thông qua các nền tảng thương mại điện tử… theo đó, các doanh nghiệp biết được ngay giá của đối thủ cạnh tranh thế nào để điều chỉnh phù hợp dẫn tới triệt tiêu cạnh tranh về giá trên thị trường.

thách thức lớn nhất với cơ quan quản lý cạnh tranh là có thể vụ tập trung kinh tế đó không phải tạo ra vị trí hay doanh nghiệp thống lĩnh trong thị trường hiện tại mà có thể thị trường thống lĩnh đó chưa xuất hiện ngay bây giờ mà nó xuất hiện trong tương lai.

Thách thức lớn nhất với cơ quan quản lý cạnh tranh là có thể vụ tập trung kinh tế không phải tạo ra vị trí hay doanh nghiệp thống lĩnh trong thị trường hiện tại mà có thể thị trường thống lĩnh đó chưa xuất hiện ngay bây giờ mà nó xuất hiện trong tương lai.

Ngoài ra là hành vi lạm dụng vụ trí thống lĩnh, vị trí độc quyền. Theo bà Quế Anh, việc xác định sức mạnh thị trường và vị trí thống lĩnh thị trường trong thương mại điện tử có nhiều điểm mới đối với cơ quan cạnh tranh. Như xác định thị trường liên quan thế nào với các thị trường nhiều bên; vai trò của dữ liệu trong xác định vị trí thống lĩnh thị trường; vấn đề hiệu ứng mạng lưới. Những hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh trong thương mại điện tử như hành vi bán kèm, cung ứng hàng hóa, dịch vụ theo gói; hành vi bán dưới giá thành toàn bộ để loại bỏ đối thủ cạnh tranh; hành vi định giá phân biệt với các đối tượng khách hàng, người tiêu dùng khác nhau; dùng các chương trình khuyến mại đối với khách hàng trung thành để hạn chế cạnh tranh, duy trì vị trí thống lĩnh.

Không thể không nói tới vấn đề tập trung kinh tế trong thương mại điện tử, vì phức tạp hơn nhiều so với giao dịch thông thường. Theo chuyên gia Quế Anh, thách thức lớn nhất với cơ quan quản lý cạnh tranh là có thể vụ tập trung kinh tế đó không phải tạo ra vị trí hay doanh nghiệp thống lĩnh trong thị trường hiện tại mà có thể thị trường thống lĩnh đó chưa xuất hiện ngay bây giờ mà nó xuất hiện trong tương lai.

Do đó, cơ quan cạnh tranh phải đoán định được đường hướng phát triển của đổi mới sáng tạo để biết được trong tương lai liệu có thể có một thị trường mới hay không, vụ tập trung kinh tế hiện tại liệu có tạo ra một doanh nghiệp lớn trong tương lai hay không? Điển hình, một số vụ đặt ra những thách thức với cơ quan cạnh tranh trên thế giới như vụ Microsoft mua lại Skype, Facebook mua lại WhatsApp – đây là những vụ Ủy ban cạnh tranh châu Âu cho phép họ mua nhưng không nghĩ rằng một thời gian sau đó xuất hiện thị trường mới, xuất hiện những vấn đề cạnh tranh mới không lường trước được.

Vì vậy, vị chuyên gia này cho rằng, Luật Cạnh tranh 2018 của Việt Nam có thể xử lý được những cạnh tranh này nhưng thách thức với cơ quan cạnh tranh là làm thế nào để áp dụng Luật đó một cách linh hoạt nhất, cân nhắc tới tác động phát huy hiệu quả kinh tế của các thỏa thuận ngang và dọc. Đồng thời, đánh giá được tác động của các hành vi đơn phương, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường…

Nguyễn Minh/Diễn đàn doanh nghiệp

Ứng dụng hỗ trợ khẩn cấp cho lao động tại vùng dịch nước ngoài

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động (NLĐ) đang làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là NLĐ đang làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và CHLB Đức, Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab; thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa triển khai ứng dụng kết nối NLĐ (COLAB SOS).

Đối với NLĐ chưa có dữ liệu cá nhân do Colab quản lý, đưa vào hệ thống, vẫn có thể tải và cài đặt ứng dụng trên CH Play hoặc App Store từ điện thoại cá nhân, để theo dõi thông tin, cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên ứng dụng COLAB SOS trên mục “Thông báo”. Đối với NLĐ đã có dữ liệu, sau khi đăng nhập hệ thống, có thể gửi yêu đề nghị hỗ trợ thông thường và đề nghị hỗ trợ khẩn cấp để được trợ giúp theo các bước sau: Tên đăng nhập: sử dụng số hộ chiếu dùng khi xuất cảnh. Mật khẩu đăng nhập: sử dụng số hộ chiếu dùng khi xuất cảnh. Sau khi đăng nhập thành công, NLĐ có thể thực hiện cài đặt cập nhật các nội dung: số điện thoại; lựa chọn câu hỏi bảo mật và trả lời; thay đổi mật khẩu đăng nhập. Trong trường hợp cần hỗ trợ, NLĐ chọn chức năng “Hỗ trợ”. Điền đầy đủ các thông tin số điện thoại, vị trí hiện tại và nội dung đề nghị hỗ trợ, bấm nút mũi tên để gửi nội dung. Khi cần trợ giúp khẩn cấp, NLĐ chọn chức năng “SOS”, điền đầy đủ các thông tin số điện thoại, vị trí hiện tại và ngắn gọn nội dung đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Sau đó, bấm và giữ nút SOS trong 5 giây đếm ngược để gửi nội dung yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. “Sau gần 1 ngày đưa ra ứng dụng, đến chiều 26-2, đã có hơn 4.000 NLĐ đăng ký kết nối. Trung tâm sẽ thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ khẩn cấp đối với NLĐ” – ông Hà Xuân Tùng, Giám đốc Colab, cho biết.

Ứng dụng hỗ trợ khẩn cấp cho lao động tại vùng dịch nước ngoài - Ảnh 1.

Ứng dụng COLAB SOS do Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai. Ảnh: GIANG NAM

l Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM, cho biết tính đến ngày 25-2, lao động nước ngoài đến làm việc trên địa bàn TP có 685 người có quốc tịch Hàn Quốc, 310 người đến từ Trung Quốc và 458 người từ Nhật Bản, 279 người ở Đài Loan. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, TP đã tạm dừng cấp phép cho lao động Trung Quốc đến TP HCM làm việc. Mới đây, UBND TP cũng đã đồng ý tạm thời dừng cấp phép cho lao động nước ngoài đến từ vùng dịch và người lao động có quốc tịch Hàn Quốc đến từ tỉnh Daegu và Gyeongsang (Hàn Quốc).Tin-ảnh: K.An – G.Nam

Việt Nam sẽ là một quốc gia công nghệ số

Nhìn nhận và đánh giá cao mục tiêu trở thành một quốc gia số của Việt Nam, doanh nghiệp phần mềm đến từ Mỹ – TIBCO đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến, mới đây, TIBCO đã gia tăng sự hiện diện ở Việt Nam với lễ khai trương Văn phòng Kỹ thuật mới nhất của mình tại Hà Nội.

Chia sẻ về quyết định gia tăng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam, ông Erich Gerber, Phó Chủ tịch cấp cao TIBCO Software nhận định, đang là thời điểm hoàn hảo để Việt Nam có thể nắm bắt và thực hiện những cơ hội mới từ chuyển đổi số. Theo đại diện đến từ TIBCO, Việt Nam hiện là một trong những thị trường đầu tư hấp dẫn nhất với chỉ số đổi mới toàn cầu liên tục tăng lên, cũng là quốc gia có nền kỹ thuật số đang phát triển.

Trong năm 2020, TIBCO đã đặt mục tiêu tăng cường sự hiện diện và đưa công nghệ hàng đầu thế giới. Theo đại diện của TIBCO, chính phủ Việt Nam đã đặt ra nhiệm vụ số hóa của đất nước với mục tiêu cho tới năm 2025, 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ chuyển đổi sang nền tảng kỹ thuật số và phát triển ít nhất 80.000 doanh nghiệp công nghệ số. Đây chính là cơ hội để TIBCO phát triển tại thị trường Việt với tinh thần “Hợp tác – Chìa khóa để Hiện đại hóa Việt Nam với Chuyển đổi Số”.

văn phòng Kỹ thuật mới nhất tại Hà Nội của TIBCO hướng đến chia sẻ kiến thức và chuyên môn với các công ty tại Việt Nam về quản lý dữ liệu, cách tuân thủ các quy định về bảo mật và quản lý dữ liệu...
Văn phòng Kỹ thuật mới nhất tại Hà Nội của TIBCO hướng đến chia sẻ kiến thức và chuyên môn với các công ty tại Việt Nam về quản lý dữ liệu, cách tuân thủ các quy định về bảo mật và quản lý dữ liệu…

Đánh giá về tiềm năng phát triển CNTT của Việt Nam, đại diện TIBCO cho hay, dân số Việt Nam hiện nay vào khoảng 100 triệu người và nhiều người là “những người mới gia nhập tầng lớp trung lưu”. Điều này có nghĩa TIBCO nhận thấy có nhu cầu và cơ hội đáng kể dành cho các tổ chức dịch vụ Tài chính và Bảo hiểm. Bên cạnh đó, người dân Việt Nam có xu hướng sử dụng điện thoại di động rất nhiều, với tỷ lệ đăng kí sử dụng điện thoại di động đang ở mức đáng kinh ngạc là 1:1,5 so với tỉ lệ trên thế giới là 1:0,75. Điều này thể hiện nhu cầu cao trong thị trường tiêu dùng.

Đồng thời, cho thấy rằng các doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ tại Việt Nam đang đối mặt với một thử thách đáng kể nhằm phục vụ người tiêu dùng một cách chủ động và cá nhân hóa. Việt Nam cũng là quốc gia có một số lượng lớn các trường đại học CNTT nơi cung cấp nền giáo dục chất lượng cao về công nghệ và khoa học dữ liệu. Những xu hướng này, tất nhiên, có ảnh hưởng lớn đến công nghệ và làm tăng tính phổ biến cho thị trường CNTT tại Việt Nam. Đó chính là những lý do để TIBCO nhận định ngành CNTT còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đột phá trong thời gian tới.

Được biết, văn phòng Kỹ thuật mới nhất tại Hà Nội của TIBCO hướng đến chia sẻ kiến thức và chuyên môn với các công ty tại Việt Nam về quản lý dữ liệu, cách tuân thủ các quy định về bảo mật và quản lý dữ liệu cũng như cách sử dụng sự thay đổi trong quản lý dữ liệu tổng thể để thực thi và hiện thực hóa lợi nhuận kinh doanh một cách hiệu quả hơn. TIBCO cũng đặt mục tiêu hợp tác với các tổ chức tài chính và học thuật uy tín nhất để tìm kiếm nhân sự tài năng cho các chương trình tuyển dụng và thực tập của công ty tại Việt Nam trong tương lai.

Hiền Mai