EVNICT đạt Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam năm 2021

Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã vinh dự đạt danh hiệu Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam năm 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức.

Phó Giám đốc EVNICT Nguyễn Trường Giang nhận giải thưởng.

Theo đó, EVNICT đã đạt danh hiệu Top 10 ở lĩnh vực doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số với 2 sản phẩm đại diện: Tin học hóa quy trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện theo phương pháp RCM và Hệ thống thông tin tích hợp văn phòng điện tử và tiện ích hành chính (gồm D-Office và Module các tiện ích hành chính văn phòng).

Giải thưởng EVNICT đạt được một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của công ty trong quá trình chuyển đổi số của EVN, hướng tới mục tiêu đến năm 2025, EVN trở thành doanh nghiệp số. Trước đó, EVNICT đã đạt 10 danh hiệu Sao Khuê do VINASA trao tặng cho các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, 1 lần đạt danh hiệu Top 10 vào năm 2020 và 2 lần đạt danh hiệu Top 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam (vào các năm 2017, 2018).

Chương trình Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam năm 2021 được phát động và triển khai từ ngày 7-4-2021. Quy trình đánh giá gồm 3 vòng: Sơ tuyển hồ sơ, thuyết trình và thẩm định thực tế, bình chọn chung tuyển. Chương trình đã nhận được 194 đề cử trong 18 lĩnh vực từ 167 doanh nghiệp, tăng 14% về số lượng đề cử và 67% số lượng doanh nghiệp tham gia so với năm 2020. Toàn bộ hoạt động nộp hồ sơ tham gia, thuyết trình, đánh giá, chấm điểm, bình chọn Top 10 đều được thực hiện trực tuyến 100%.

Hội đồng đánh giá đã nhất trí lựa chọn 104 đề cử từ 76 doanh nghiệp, tổ chức xứng đáng vinh danh Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2021 tại 16 lĩnh vực.

Thanh Hải