Tăng cường nguồn học liệu số cho dạy học trực tuyến

Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị vừa ban hành hướng dẫn nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục năm học 2021-2022.

Bộ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số phục vụ chuyển đổi số; bảo đảm các điều kiện hạ tầng; triển khai hiệu quả công tác thống kê giáo dục; đổi mới phương thức quản trị cơ sở giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, nhà trường tăng cường nguồn học liệu số bảo đảm chất lượng để hỗ trợ kịp thời cho dạy học trực tuyến; huy động giáo viên tham gia đóng góp nguồn học liệu để chia sẻ dùng chung.

Các nhà trường tận dụng tối đa nền tảng trực tuyến để hướng dẫn học sinh tự học, giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh… Đồng thời, thí điểm triển khai các mô hình dạy học tiên tiến trên nền tảng số (lớp học thông minh, nhóm học tương tác, tự học với trợ lý ảo…) phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế của mỗi nhà trường.

Minh Đức