Đến năm 2025, hạ tầng mạng băng rộng ở Hà Nội phủ trên 80% hộ gia đình

UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình.

Đến năm 2025, hạ tầng mạng băng rộng ở Hà Nội phủ trên 80% hộ gia đình. Ảnh minh họa: TTXVN

Kế hoạch phát triển hạ tầng bưu chính – viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định bưu chính trở thành hạ tầng quan trọng của nền kinh tế số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, xã hội số; chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, hạ tầng quan trọng của chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.
Theo kế hoạch này, UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 có 100% xã có điểm bưu chính có người phục vụ; hộ gia đình có địa chỉ số; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; 100% số thuê bao di động là băng rộng; số thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân đạt 30%.

Tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng ít nhất 1 điện thoại thông minh (Smartphone) đạt 95% trở lên. 80% các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các cơ sở đào tạo đại học, cơ sở nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch được phủ sóng mạng 5G.
Thành phố cũng định hướng đến năm 2030 sẽ phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; 100% các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, các cơ sở đào tạo đại học, cơ sở nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch được phủ sóng mạng 5G.
Hà Nội ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng chất lượng cao trong các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố. Thành phố phát triển hệ thống wifi công cộng miễn phí tại các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử.
Bên cạnh đó, Hà Nội đẩy nhanh triển khai hạ tầng viễn thông băng rộng đảm bảo kết nối hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống bảng tin điện tử công cộng phù hợp với các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin; triển khai các hoạt động thúc đẩy phổ cập điện thoại di động thông minh, hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh với quá trình chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các dịch vụ số.
Để đạt được mục tiêu trên, UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng Giao tiếp điện tử của thành phố, cổng thông tin điện tử của các cấp, ngành, mạng xã hội.

Thành phố khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng, phát triển, khai thác hạ tầng bưu chính, viễn thông và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động; đa dạng hóa các dịch vụ viễn thông…/.

Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN