QĐ phê duyệt hạng mục “tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của TP; ĐH Đảng các cấp năm 2020”

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc hạng mục “tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Thành phố; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp năm 2020”