Khởi động Hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến

Để góp phần thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến ở Việt Nam, từ ngày 1-6-2020, Trung tâm Trọng tài quốc tế Hà Nội (HIAC) đã khởi động Hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR).

Phương thức này đáp ứng nhu cầu giải quyết tranh chấp ngày càng cao do sự gia tăng không ngừng của các hoạt động thương mại điện tử và các giao dịch khác trên nền tảng công nghệ trên phạm vi toàn cầu. Kết hợp với lợi thế của các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng như hoà giải, trọng tài, ODR dựa trên các ứng dụng công nghệ mới cho phép các tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận hệ thống giải quyết tranh chấp từ bất kỳ địa điểm và thời gian nào khi truy cập vào hệ thống Internet, đảm bảo quá trình giải quyết tranh chấp diễn ra nhanh chóng, thuận tiện với mức chi phí thấp nhất.

GS-TS. Hoàng Thế Liên, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Hà Nội cho biết, dự kiến sẽ kết nối hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến của mình với các sàn giao dịch thương mại để hỗ trợ các bên tham gia các giao dịch thương mại điện tử; hợp tác với các tổ chức ODR nước ngoài để giải quyết tranh chấp thương mại điện tử xuyên biên giới; hợp tác với các tổ chức trọng tài/hòa giải trong nước để cung cấp giải pháp hệ thống ODR và hợp tác với các tổ chức khác để mở rộng hệ thống chi nhánh của HIAC hoặc cung cấp nền tảng cho các tổ chức muốn hoạt động tự chủ.

Đồng thời, hệ thống Hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến cũng cung cấp các giải pháp xác thực định danh, bảo mật thông tin và tương tác trực tiếp, cho phép các bên tiến hành giải quyết tranh chấp trên mạng vào thời điểm thuận tiện do các bên lựa chọn.

GS-TS. Hoàng Thế Liên, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Hà Nội kích hoạt hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến (ảnh: V.H)

Các tranh chấp được giải quyết trên hệ thống này bao gồm cả các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch trực tuyến và tranh chấp phát sinh trên môi trường thực. Với ưu điểm nhanh chóng, thuận tiện và chi phí thấp, các tranh chấp có thể được xem xét giải quyết bởi Hệ thống ODR của HIAC không phụ thuộc vào giá trị tranh chấp lớn hay nhỏ.

Theo Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) phát hành năm 2019, tăng trưởng thương mại điện tử tiêu dùng ở Việt Nam hàng năm đạt khoảng 30% với số người mua sắm qua mạng trong năm 2018 đạt tới 39,9 triệu người. Tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt tới 60% cũng cho thấy tiềm năng to lớn của thương mại điện tử ở Việt Nam.

Đáng chú ý, các giao dịch tiêu dùng thường là những giao dịch có giá trị không lớn và khi có các tranh chấp phát sinh, người tiêu dùng thường không yêu cầu giải quyết tranh chấp theo các phương thức truyền thống do e ngại phải bỏ nhiều thời gian và công sức so với lợi ích thu được.

Việc ra đời hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến sẽ giúp giải quyết các tranh chấp gồm phát sinh từ các giao dịch trực tuyến và tranh chấp phát sinh trên môi trường thực.

Vân Hà/Pháp luật & Xã hội