Trung tâm giao dịch Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Đại hội chi bộ.

Thực hiện kế hoạch số 48/KH/ĐU ngày 15/08/2019 của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc tổ chức Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông (nhiệm kỳ 2020 – 2025), chiều 11/03, Trung tâm giao dịch Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) tiến hành tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Đảng ủy viên – Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông, các đồng chí Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông cùng toàn thể 18 Đảng viên của Chi bộ.

Đồng chí Vũ Tấn Cương, Bí thư Chi bộ – Giám đốc Trung Tâm Giao dịch CNTT&TT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đại hội tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ Trung tâm giao dịch CNTT&TT nhiệm kỳ 2017 – 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ; Bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2022; Tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông trình Đại hội Đảng Bộ Sở lần thứ IV.

Thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị trình trước Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ Trung tâm đã tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ. Với tổng số đảng viên là 18 đảng viên, 09 đảng viên nữ và 09 đảng viên nam, 94.44% số đảng viên đạt trình độ đại học và trên đại học, có 02 đảng viên dự bị đang trong thời gian thử thách Chi bộ Trung tâm đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong các năm từ 2017 – 2019, Chi bộ Trung tâm Giao dịch CNTT&TT đều được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Chi bộ đặc biệt nhấn mạnh việc khắc phục những khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 và quyết tâm cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ đặt ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2022 cùng tập thể Trung tâm Giao dịch xây dựng một Chi bộ vững mạnh luôn hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn cũng như công tác Đảng.

Đại hội diễn ra thành công trong không khí trang trọng, khẩn trương với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ, đã lựa chọn được 04 đồng chí vào Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm:

  • Đồng chí Vũ Tấn Cương (được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ),
  • Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa (được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư),
  • Đồng chí Nguyễn Minh Tân (chi ủy viên),
  • Đồng chí Nguyễn Thị Huế (chi ủy viên).

Một số hình ảnh tại đại hội:

Đảng viên Chi bộ bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022

Bài viết: Thanh Hiền

Ảnh: Mạnh Hưng