Đầu tư – Chuyển giao CN

Trung tâm là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư các dự án nói chung và các dự án ứng dụng CNTT nói riêng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước . Bao gồm:
1. Tư vấn Quản lý dự án ứng dụng CNTT
Trung tâm hỗ trợ Chủ đầu tư:
– Thực hiện các thủ tục và các công việc phục vụ triển khai dự án;
– Tổ chức lập, chuẩn bị hồ sơ thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán, trình Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định;
– Tổ chức lập hồ sơ yêu cầu (hồ sơ mời thầu), tổ chức lựa chọn nhà thầu;
– Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo uỷ quyền của Chủ đầu tư;
– Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công khi có đủ điều kiện năng lực;
– Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;
– Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí triển khai, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và vệ sinh công nghiệp tại hiện trường;
– Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của dự án và tham mưu, giải quyết các sự cố trong quá trình thực hiện dự án;
– Lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng;
Trung tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện tư vấn Quản lý dự án ứng dụng CNTT các nhóm A, B, C theo quy định của Bộ TT&TT;

2. Tư vấn điều tra, khảo sát hạ tầng, ứng dụng CNTT phục vụ lập dự án, lập thiết kế thi công..

– Lập nhiệm vụ, đề cương khảo sát trình phê duyệt;

– Thực hiện khảo sát và giám sát công tác khảo sát;
– Lập Báo cáo kết quả khảo sát, nhật ký khảo sát…
3. Tư vấn lập dự án ứng dụng CNTT
– Lập dự án khả thi ứng dụng CNTT; Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo đầu tư dự án ứng dụng CNTT;
– Lập Đề cương và dự toán chi tiết (Trường hợp không yêu cầu lập dự án).
4. Tư vấn lập Thiết kế thi công và tổng dự toán dự án CNTT
– Khảo sát bổ sung, lập thiết kế thi công dự án (thi công thiết bị; thi công phần mềm nội bộ);
– Lập dự toán, tổng dự toán (lập dự toán thiết bị và xác định giá trị phần mềm nội bộ);
– Thực hiện giám sát tác giả.
5. Tư vấn giám sát
– Tư vấn giám sát công tác khảo sát;
– Tư vấn giám sát công tác thi công lắp đặt hạ tầng kỹ thuật, thiết bị CNTT;
– Tư vấn giám sát phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu.


6. Tư vấn thẩm tra
– Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư ứng dụng CNTT;
– Thẩm tra thiết kế thi công dự án ứng dụng CNTT;
– Thẩm tra dự toán, tổng dự toán dự án ứng dụng CNTT.
7. Tư vấn lựa chọn nhà thầu
Các dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu:
– Tư vấn pháp lý về công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đặc biệt là công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn;
– Tư vấn lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư;
– Tư vấn lập Hồ sơ mời sơ tuyển, Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu tư vấn, gói thầu xây lắp và gói thầu hỗn hợp (EPC, EP, EC và PC);
– Tư vấn phân tích, đánh giá Hồ sơ đề xuất, Hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu tư vấn, gói thầu xây lắp và gói thầu hỗn hợp (EPC, EP, EC và PC);
– Tư vấn thẩm tra, thẩm định: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu tư vấn, gói thầu xây lắp và gói thầu hỗn hợp (EPC, EP, EC và PC).
Các đối tác và khách hàng tiêu biểu:
– Các cơ quan Trung ương: Ban nội chính; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Văn phòng Bộ Công an…
– Các cơ quan ở Hà Nội: Thành ủy Hà Nội; Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc Hội; Các Sở, ban, ngành và 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội; Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội..
– Các đơn vị ngoài tỉnh: Sở tài chính Vĩnh Phúc; Sở tài chính Bắc Ninh; Sở tài chính Hưng Yên; Cảnh sát PCCC Vũng Tàu; Công an Quảng Ninh; Sở TT&TT Quảng Bình; Sở TT&TT Bắc Giang…